Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prešovský samosprávny kraj a biskupi podpísali Memorandum o spolupráci

Spolupráca s cirkvou
má podporiť duchovné hodnoty a turizmus

PSK podpísal s Košickou arcidiecézou, Gréckokatolíckym arcibiskupstvom
Prešov a Biskupstvom Spišské Podhradie Memorandum o spolupráci.
Dokument deklaruje spoločné úsilie za zachovanie kultúrneho a duchovného
dedičstva a podporu náboženského cestovného ruchu.

„Ide o deklaratívne vyhlásenie, aby svetská a cirkevná moc
v kraji vzájomne spolupracovali. Verím, že je to dobrá cesta pre začaté
i ďalšie projekty, ktoré prídu a budú úspešné. Spiš, Šariš a
Zemplín sú miesta s veľkým potenciálom pre pútnický cestovný ruch. Ide
o turizmus, do ktorého netreba veľké investície, len tým, že budú tieto
miesta viac spropagované, príde na ne ešte viac ľudí,“

uviedol predseda PSK Milan Majerský.
Podľa arcibiskupa Bobera doteraz neboli jasne definované pravidlá
samosprávneho kraja k cirkvám. „Podstatné je, že ideme
spolupracovať a rozvíjať duchovné dedičstvo. Mnohé veci, či už kostoly,
alebo iné pamiatky, ktoré sú charakteristické pre východ, vyrástli
z obety a úspor ľudí. Verím, že týmto otvárame novú kapitolu, ktorá
bude základom pre ďalšie úspešné projekty,“
konštatoval
košický arcibiskup.
Pozitívne vníma podpis memoranda aj spišský biskup Sečka.
„Pokúšame sa rozhýbať najmä náboženský turizmus, ktorý
musíme viac zveľadovať. Cirkev nebola nikdy uzavretá, ale toto je ďalší
pozitívny krok smerom k ľuďom,“
povedal.
Zainteresované strany si sľubujú od spolupráce aj otvorenie témy čerpania
európskych fondov.
Dokument sa odvoláva na úspešnú spoluprácu PSK a vybraných farností
rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi a iných partnerov pri
realizácii projektu „Svätomariánska púť – Svetlo z východu“,
ktorý kraj implementuje od januára minulého roku. Deklaruje ďalšie
možnosti rozvoja vzájomného partnerstva s dôrazom na duchovné a kultúrne
obohatenie všetkých zúčastnených strán.
Ako uviedla hovorkyňa PSK Daša Jeleňová podpis memoranda tematicky nadviazal
na v poradí už tretie odborné fórum, ktoré v rámci projektu „Svetlo
z východu“ zorganizovalo v spolupráci s PSK Inovačné partnerské
centrum. Projekt „Svätomariánska púť – svetlo z východu“ je
spolufinancovaný EÚ z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V – A Poľko –
Slovensko 2014 – 2020. Zapojených je v ňom 13 partnerov z toho 7 na
slovenskej a 6 na poľskej strane s hlavným cieľom dobudovania
infraštruktúry na vybraných pútnických miestach a ponuky nového produktu
cestovného ruchu, ktorý je inšpirovaný najznámejšou pútnickou trasou
Santiago de Compostela.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter