Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prešovská univerzita realizuje výskum fotodokumentácie o dvoch Stropkovských synagógach

V rámci Prešovskej univerzity v Prešove v spolupráci medzi Katedrou
historických vied Gréckokatolíckej teologickej fakulty a Katedrou
historických vied Filozofickej fakulty, sa realizuje výskum fotodokumentácie
o dvoch Stropkovských synagógach. Vedeckými garantmi projektu sú Dr.h.c.
prof. PhDr. Peter Konya, PhD. – rektor univerzity a doc. PhDr. ThDr. Daniel
Slivka, PhD. – hlavný riešiteľ projektu. Projekt podporil Fond na podporu
kultúry národnostných menšín a jeho cieľom je širokej verejnosti
predstaviť budovanie multikultúrneho porozumenia v priestore východného
Slovenska. Riešitelia projektu uvítajú každý fotografický materiál
z interiéru a exteriéru, ako aj rôzne artefakty, ktoré sa nachádzajú
v súkromných zbierkach, a ktoré by bolo možné podrobne zmapovať.
Záujemcov o domácu históriu prosíme, ak niečo majú, aby nás kontaktovali
na adrese: daniel.slivka@unipo.sk.
Z projektu vzíde aj interaktívna mapa, kde je možné fotodokumentáciu
prezerať a doplňovať.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter