Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Prepojenia na firmy poslanca sú podľa manažéra dielom náhody

<p>J. Džopko v našom rozhovore pripustil, že to boli práve ľudia okolo J.
Hirčka, ktorí po zverejnení výzvy Ministerstva školstva v roku
2013 oslovili jednotlivé samosprávy, či budú mať záujem o vypracovanie
projektu vzdelávania seniorov. Mestá Stropkov a Svidník to však zatajili,
keď na naše otázky zhodne odpovedali, že pri príprave projektu s nikým
nespolupracovali.</p>

<p>Po ich súhlase sa teda vyvolení pustili do práce. Pripravili podklady,
samosprávy následne už vo svojom mene podali žiadosti a po ich schválení
bola pre zainteresovaných ruka v rukáve. Dôkazom toho sú výsledky
„verejných súťaží“ spomenuté v predchádzajúcom článku. J. Džopko
však paradoxne, v rozpore s vlastným vyššie uvedeným tvrdením, odmieta
akékoľvek prepojenie firiem poslanca s jednotlivými aktivitami projektu.
Jeho podanie teda iniciovali, ale od realizácie už dali ruky preč? To asi
nie. Do projekčného tímu boli totiž nanominovaní vopred určení ľudia
mimo prostredia samospráv. Na základe akých kritérií ich vybrali sme sa
nedozvedeli. Podľa J. Džopka, tím ľudí zastrešujúcich jednotlivé
aktivity projektu kreoval v Stropkove sám bývalý prednosta Ivan Kleban.
<strong><em>„Boli uzatvorené dohody s vybranými ľuďmi, keďže pán
Polák</em></strong> (kompetentný pracovník zastrešujúci všetky projekty
v meste – pozn. red.) <strong><em>mal svoje projekty a bol zahltený hnedým
priemyselným parkom,“</em></strong> uviedol J. Džopko. Ako je známe I.
Kleban neskôr usmerňoval, akým spôsobom majú byť zverejňované aj
jednotlivé výzvy. Prieskumy trhu však zabezpečoval už projektový
manažér. Zaujímalo nás, podľa čoho vyberal firmy, ktoré osloví.
<strong><em>„Na základe internetu. Na základe skúseností, ktoré mám
s firmami z blízkosti, resp. z miest Stropkov a Svidník, s ktorými som
spolupracoval,“</em></strong> uviedol. Opakovane odmietol akúkoľvek
súvislosť projektov s osobou poslanca J. Hirčka. Ako je známe, jemu blízke
firmy figurujú ako víťazi viacerých súťaží i účastníci
telefonických prieskumov trhu. Na otázku, ako je potom možné, že J. Hirčko
viedol s vedúcimi predstaviteľmi oboch samospráv rokovania týkajúce sa
uvedených projektov odpovedal, že obsah rokovaní mu nie je známy. A to aj
napriek tomu, že na viacerých z nich sa podľa dostupných informácií spolu
s ním zúčastnil aj on sám. <strong><em>„V súvislosti s týmto
projektom neexistuje žiadne prepojenie na osobu J. Hirčka alebo jeho
firmy,“</em></strong> viackrát zopakoval J. Džopko. Zdôraznil, že všetko
prebehlo v súlade so zákonom a prípadné náznaky prepojenia mohli nastať
náhodou. Prečo teda v oboch mestách vyhrali súťaže identické firmy?
<strong><em>„Bola to moja iniciatíva, ja som našiel firmy na internete.
A keď som už robil jeden projekt, tak prečo by som mal pri identických
projektoch vyberať ďalšie, ktoré nepoznám a s ktorými by som ani nevedel
projekt a jednotlivé činnosti realizovať?“</em></strong> dodal.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter