Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prejavy násilia voči predstaviteľom samosprávy nemožno ospravedlniť

Len nedávno
informovalo Univerzitné klinické centrum v Gdansku o tom, že starosta
poľského mesta Gdansk, ktoré je od nás vzdialené len niečo vyše 700 km,
Pawel Adamowicz podľahol svojim zraneniam, ktoré utrpel po útoku nožom na
nedeľňajšej charitatívnej akcii. Mal len 53 rokov a starostom bol od
roku 1998.

„Tragická udalosť v poľskom meste Gdansk je bezprecedentný
a odsúdeniahodný čin. Zasiahlo to nielen Gdansk, ale celé Poľsko a určite
aj samosprávu a verejnú sféru v Európe. Nech je to memento pre všetkých
obyvateľov, nielen pre verejných činiteľov,“
uviedol
primátor mesta Stropkov Ondrej Brendza.
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora zaslal
v súvislosti s násilnou smrťou primátora poľského mesta Gdansk
sústrastný list partnerskej strešnej organizácii miest a obcí v Poľskej
republike.
„So žiaľom sme na Slovensku prijali informáciu o násilnej
smrti dlhoročného úspešného a charizmatického primátora mesta Gdansk
Pawła Adamowicza. Táto tragická udalosť je ťažkým úderom pre miestnu
územnú samosprávu i demokraciu v Poľsku, ako aj na Slovensku, vo
Vyšehradskom priestore i v celej spoločnej Európe,“
uviedol
v liste predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora a
ďalej pokračoval: „Nikdy, nikým a ničím sa takéto činy
nedajú ospravedlniť. A ľudsky to nie je možné pochopiť, akceptovať, ani
sa s tým vyrovnať. Žijeme v dobe, kedy sa osobné útoky, rôzne prejavy
násilia a nevyberané zásahy do rozhodovacej činnosti miestnej územnej
samosprávy stávajú stále častejšími. Práve uvedená tragická udalosť
by mala byť výzvou nielen pre samosprávu miest a obcí, ale pre celú
spoločnosť na spoločnú verejnú diskusiu o spôsobe presadzovania a ochrany
základných ľudských hodnôt v našej spoločnosti.“

Predseda ZMOS zároveň pripomína, že aj na Slovenku sa ojedinele prejavujú
osobné útoky i zastrašovania smerujúce k primátorom, starostom aj členom
zastupiteľstiev. „Pred komunálnymi voľbami sme boli svedkami
nevyberaných osobných útokov, ktoré nemali vôbec nič spoločné so
slobodou prejavu. Prejavilo sa to aj tým, že niektorí dlhoroční úspešní
komunálni politici, ktorí sa aj napriek dobrým výsledkom odmietli naďalej
uchádzať o volené verejné funkcie. Napokon, aj v posledných dňoch sme
mohli v médiách sledovať informácie o útokoch na volených
predstaviteľov miest a obcí pre výkon ich funkcie. Vôbec nie je dôležité,
aký je počet takýchto útokov, ale princíp, podľa ktorého nemôžeme
pripustiť, aby volené orgány miest a obcí boli terčom fyzických útokov,
či vyhrážok smerujúcich k ohrozeniu ich života, či zdravia, resp. ich
blízkych,“
zdôraznil Michal Sýkora.
ZMOS preto bude podľa jeho slov diskutovať o tom ako predchádzať vzniku
takýchto podobných situácií prostredníctvom svojich zástupcov aj na
úrovni Európskeho výboru regiónov a ďalších európskych
inštitúcií.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter