Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prehliadka trofejí sa tešila veľkému záujmu

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-20.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Po roku sa opäť
konala v poradí už 19. Okresná chovateľská prehliadka trofejí ulovenej
zveri. V priebehu celého minulého týždňa mali členovia poľovníckeho
združenia v okrese Stropkov plné ruky práce s organizáciou, inštalovaním
a bodovaním prebratých trofejí. Okresná organizácia SPZ v Stropkove aj
v tomto roku pre svojich členov a širokú verejnosť pripravila výstavu
trofejí ulovenej zveri v poľovníckej sezóne 2015/2016.</p>

<p>V spoločenskej sále kultúrneho strediska si od 18. do 20. marca mohli
priaznivci prírody a lesnej zveri pozrieť jelenie parohy, srnčie parožky,
diviačie kly, lebky vlka, rysa, líšky, jazveca, psíka medvedíkovitého,
bobra vodného, šakala zlatého, či výstavu drevorezieb viacerých
autorov.<br>
Hlavným cieľom takýchto prehliadok je bilancia uplynulej poľovníckej
sezón, celoročnej poľovníckej starostlivosti a odbornosti zásahu do chovu.
<strong><em>„Bilancia úrovne chovateľskej prehliadky sú pre poľovnícke
plánovanie a správny manažment jednotlivých druhov zveri veľmi dôležité,
pretože počet, veková štruktúra a kvalita predložených trofejí zveri
ulovenej v predchádzajúcej poľovníckej sezóne nám poskytuje exaktný
prehľad o výsledkoch jej chovu a love,“</em></strong> objasnil predseda
hodnotiteľskej komisie, Martin Jevočin. V uplynulej poľovníckej sezóne
bolo celkom ulovených 265 jedincov jelenej zveri, z toho bolo 91 jeleňov,
102 jeleníc a 72 jelenčiat. Plánovaný odstrel jelenej zveri bol splnený
takmer na 100%. Na chovateľskú prehliadku bolo predložených 91 kusov
jeleních trofejí. <strong><em>„Bodovú hodnotu na udelenie zlatej medaily
dosiahli dve trofeje, na udelenie striebornej jedna trofej a bronzovej medaily
deväť trofejí. Nesprávny odstrel bol komisiou vyhodnotený u jedného
jeleňa I. vekovej triedy.</em></strong> Čo sa týka srnčej zveri, celkom bolo
ulovených 244 kusov. <strong><em>„Z celkového počtu bolo 89 srncov,
92 sŕn a 63 srnčiat. Na prehliadku trofejí bolo predložených 89 kusov
srnčích trofejí, ani jedna z nich nebola posúdená ako nesprávny
odstrel.“</em></strong> Hodnotu na udelenie zlatej, striebornej a bronzovej
medaily dosiahla jedna trofej. V uplynulej poľovníckej sezóne bol
plánovaný odstrel diviačej zveri spolu vo výške 289 kusov v štruktúre
19 dospelých diviakov, 18 diviačic, 73 lanštiakov a 179 diviačat.
Ulovených bolo 263 jedincov diviačej zveri, z toho 15 dospelých diviakov,
13 diviačic, 71 lanštiakov a 164 diviačat. <strong><em>„Na chovateľskú
prehliadku bolo predložených 16 diviačích trofejí. Na udelenie zlatej a
striebornej medaily dosiahli potrebné body po dve trofeje, bronzovú medailu
dosiahli tri trofeje,“</em></strong> zhodnotil predseda. Komisia za uplynulú
sezónu potvrdila stúpajúcu úroveň starostlivosti o zver, čo dokazuje
počet dosiahnutých medailových trofejí a odbornosti zásahu do jej chovu, aj
keď v jednom prípade bol zásah posúdený ako nesprávny odstrel.
Súčasťou poľovníckej prehliadky trofejí bolo počas piatku aj vyhodnotenie
súťaže Chráňme lesnú zver. Deti z materských, základných a umeleckých
škôl sa do toho ročníka zapojili množstvom výtvarných a priestorových
prác. <strong><em>„Človek, ktorý nemá rád prírodu, nemôže mať rád
ani ľudí,“</em></strong> prihovoril sa predseda OPK, Štefan Gima.
<strong><em>„Je naozaj ťažké vybrať tie najkrajšie práce, pretože
všetky sú úchvatné niečím iným. Teší ma, že sa deťom venuje
pozornosť aj v tejto oblasti a je vidieť, že majú rady prírodu. Dúfam,
že nám ďalšie ročníky prinesú aspoň tak krásne práce ako
tento.“</em></strong> V nedeľu bola na programe hlavná časť tejto
prehliadky. Prevažne členovia poľovníckej obce sa v dopoludňajších
hodinách stretli, aby spoločne zhodnotili uplynulý rok. Pozvanie medzi
členov poľovníckych združení prijal aj primátor mesta Stropkov, Ondrej
Brendza. Predseda Okresnej poľovníckej komory v Stropkove, Štefan Gima
prítomným navrhol pár postrehov a množstvo myšlienok ku chovu jelenej a
diviačej zveri, ako aj ku chodu poľovníckych združení.
<strong><em>„Mnohí mi dáte za pravdu, že úživnosť poľovného revíru
klesá, počet lovu zveri nám rapídne stúpa. Musíme zvážiť, či sa
postupom času nedostaneme do hladiny, že budeme mať problém aj s lovom
zveri.“</em></strong> V súčasnom období je situácia zložitá. Ceny za
nájom poľovných revírov sú podstatne vyššie ako kedysi. Je to určitý
moment, keď poľovnícke združenia musia zvažovať všetky kroky.
<strong><em>„Keby nebol lov zveri a speňažovaná divina, bol by poplatok na
jedného člena podstatne vyšší. Musíme dať do určitej synchronizácie lov
zveri s problémami, ktoré nás trápia, aby sme nedospeli do situácie, že
budeme ešte v horšom štádiu a budeme musieť platiť viac,“</em></strong>
skonštatoval predseda. <strong><em>„Porovnával som rok 2005 a 2015. Vtedy
sme mali zmluvy uzatvárané na desaťročné obdobie, teraz je to na pätnásť
rokov. Myslím si, že je to správnejšie, pretože napríklad pri jeleňoch je
15 rokov akurátnym obdobím, aby sme dokázali vyhodnotiť prácu v danom
poľovnom revíri a výsledky na trofejnej zveri.“</em></strong> V závere
všetkým poľovníkom zaželal do budúcej poľovnej sezóny veľa zdaru pri
spoločnom a serióznom riešení všetkých nedostatkov.</p>

<h3>Vyhodnotenie výtvarných prác</h3>

<p><strong>I. kategória: Materské školy</strong><br>
<strong>1. miesto Aurélia Vašková,</strong> MŠ Andreja Hlinku<br>
<strong>2. miesto Timea Jakubová,</strong> Súkromná ZUŠ<br>
<strong>3. miesto Dáša Zápotocká,</strong> MŠ Matice slovenskej</p>

<p><strong>II. kategória: Základné školy 1. – 4. ročník</strong><br>
<strong>1. miesto Gabriela Soóšová,</strong> Súkromná ZUŠ<br>
<strong>2. miesto Timea Cvikliková,</strong> ZŠ Chotča<br>
<strong>3. miesto Alexandra Kmiťová,</strong> Súkromná ZUŠ</p>

<p><strong>III. kategória: Základné školy 5. – 9. ročník</strong><br
/>
<strong>1. miesto Zdeněk Fedák,</strong> ZŠ Bukovce<br>
<strong>2. miesto Beáta Hubinská,</strong> ZŠ Mlynská<br>
<strong>3. miesto Štefan Fedák,</strong> ZŠ Bukovce</p>

<p><strong>Priestorové práce:</strong><br>
<strong>1. miesto Ema Slivková,</strong> ZŠ Mlynská<br>
<strong>2. miesto Lea Nemcová,</strong> ZŠ Mlynská<br>
<strong>3. miesto Nikolas Otrošina,</strong> ZŠ Chotča</p>

<p><strong>Cena poroty: Klaudia Macková,</strong> ZŠ Mlynská<br>
<strong>Cena vedúceho OŠK: Adam Materňák,</strong> ZŠ Konštantínova<br>
<strong>Cena predsedu OkO SPZ: Patrik Šujeta,</strong> ZŠ Mlynská</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-15.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-15.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-16.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-16.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-17.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-17.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-18.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-18.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-19.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-19.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-20.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-20.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-21.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-21.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-22.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-22.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-23.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-23.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-24.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-24.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-25.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-25.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-26.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-26.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-27.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-27.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-28.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-28.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-29.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-29.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-30.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-30.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-31.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-31.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-32.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-32.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-33.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-33.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-34.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-34.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-35.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-35.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-36.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-36.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-37.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-37.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-38.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-38.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-39.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-39.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-40.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-40.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-41.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-41.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-42.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-42.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-43.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-43.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-44.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-44.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-45.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-45.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-46.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-46.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-47.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-47.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-48.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-48.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-49.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-49.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-50.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-50.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-51.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-51.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-52.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-52.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-53.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-53.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-54.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-54.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-55.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-55.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-56.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-56.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-57.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-57.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-58.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-58.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-59.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-59.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-60.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-03/12-polovnicka-60.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter