Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Predstavitelia mesta Stropkov na Ukrajine, záujem majú o cezhraničnú spoluprácu ENI

Medzi družobné
mestá Stropkov patria česká Bílina i poľské mestá Ropczyce, Bilgoraj a
Korczyna. Zdá sa, že novým družobným mestom Stropkova už čoskoro bude aj
ukrajinské mesto Novovolynsk, ktoré sa nachádza blízko poľských
hraníc.

Ukrajina hraničí so siedmimi štátmi – Slovenskom, Maďarskom,
Rumunskom, Moldavskom, Ruskou federáciou, Bieloruskom a Poľskom. Práve tento
program ENI má spojiť niektoré z týchto štátov a posilniť tak
spoluprácu a vzťahy medzi nimi.
Mesto Novovolynsk nachádzajúce sa na Ukrajine je partnerom družobných miest
Bílina a Bilgoraj. „V duchu myšlienky „priatelia –
partneri našich partnerov, sú aj našimi partneri,” sme pozvali
predstaviteľov mesta Novovolynsk k nám na Slovensko na stropkovský jarmok.
Recipročne sme boli pozvaní minulý týždeň do Novovolynska na národné
oslavy 27. výročia Dňa nezávislosti Ukrajiny,“
uviedol
primátor mesta O. Brendza.
Mesto Stropkov má pozitívne skúsenosti s programom Interreg Poľsko –
Slovensko, v rámci ktorého realizovalo viacero projektov s mestami Rzeszow a
Korczyna. Práve to je dôvodom, prečo chce nadviazať spoluprácu v rámci
Programu ENI cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko –
Rumunsko – Ukrajina ENI, ktorý bude realizovaný počas programového
obdobia 2014 až 2020 Európskej únie.
„Naše skúsenosti s cezhraničnou spoluprácou by sme radi
využili aj s ukrajinským mestom a zamerali sa na oblasť rozvoja kultúry,
športu, umenia, ale aj iných oblastí. Budem rád, keď samotná dohoda
o spolupráci s ukrajinskými partnermi získa punc oficiality po prerokovaní
podmienok možnej spolupráce v mestskom zastupiteľstve,“

povedal primátor.
Cieľom programu je zintenzívnenie spolupráce medzi regiónmi Zakarpatia,
Ivano-Frankovskou a Černivetskou oblasťou s oprávnenými územiami
členských štátov Európskej únie.
Prioritami programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko –
Rumunsko – Ukrajina ENI je podpora miestnej kultúry a zachovanie
historického dedičstva, ako aj ochrana životného prostredia, zmiernenie
vplyvov klimatických zmien a prispôsobenie sa im.
Program sa ďalej zaoberá zlepšením prístupnosti regiónov, rozvojom
udržateľných a voči klimatickým zmenám odolných dopravných a
komunikačných sietí a systémov. Zaujímavé sú tiež výzvy v oblasti
bezpečnosti a ochrany.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter