Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Predsedníctvo ZMOS vyjadruje podporu poslaneckej iniciatíve k školským radám

<p>Predsedníctvo Združenie miest a obcí Slovenska sa na svojom zasadnutí
okrem iného venovalo aj aktuálnej školskej legislatíve týkajúcej sa
postaveniu školských rád a vyjadrilo podporu poslaneckej iniciatíve vo
vzťahu k úprave školskej legislatívy. ZMOS oceňuje snahu priblížiť
parametre pri výbere riaditeľov škôl tak, aby aj pre verejné školy,
ktorých zriaďovateľmi sú mestá a obce, platili rovnaké pravidlá, aké sa
doposiaľ uplatňujú pri ostatných typov škôl. ZMOS v tejto súvislosti
zdôrazňuje, že požadoval zvýšenie právomocí zriaďovateľov miest a
obcí v tejto oblasti. Ďalej konštatuje, že je legitímna požiadavka, aby
priamu zodpovednosť za spravovanie majetku obce mal jeho vlastník.<br>
Združenie miest a obcí Slovenska zároveň odmieta politizáciu tejto témy,
ktorá v skutočnosti nie je žiadnym problémom pre žiakov, rodičov, ani
samotné školy. Podľa názoru združenia to dokáže samotná prax po
schválení pozmeňovacieho návrhu v parlamente.<br>
<strong>Michal KALIŇÁK, hovorca ZMOS</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter