Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prednosta o rómskych kurzoch: Išlo o transparentný postup

<p>Dva dni po otváraní súťažných obálok, 26. januára, sme s prednostom
MsÚ Ivanom Klebanom urobili rozhovor. Zaujímali nás podrobnosti, ktoré
predchádzali vyhláseniu výzvy na predkladanie projektov. Skutočnosť, že sa
na tvorbe podkladov podieľal človek blízky víťazovi súťaže, spoločnosti
Euroeduca, prednosta poprel.

<p>Spolupracuje mesto Stropkov s nejakou externou firmou pri
vyhotovovaní súťažných podkladov?

Nie
Má prípadne s nejakým subjektom, ktorý by bol mestu nápomocný,
podpísanú zmluvu? Pretože na súťažných podkladoch je uvedený ako
zodpovedný pracovník pán Michal Polák…

Áno.
Takže okrem pána Poláka sa nikto externý na tvorbe podkladov
nepodieľal?

Hmm.. Na príprave samotného projektu?
Áno.
Na príprave samotného projektu nie. Až na to, že pán Polák konzultoval
tieto veci, by som povedal, s ľuďmi, ktorí robia v tejto oblasti, ale nie
sú to zmluvné vzťahy. Čiže tam vlastne ani nemá zmysel, aby som ja teraz
menoval niekoho alebo čosi také.
Spolupracuje mesto na tomto projekte s pánom Mackaničom?
Poviem ešte raz, je to otázka pána Poláka, ktorý netvrdím, že nie, ktorý
s ním konzultuje nejaké veci, pretože (projekt – pozn. red.) pripravujú.
Ale zopakujem, nemáme oficiálne vzťahy, zmluvné zväzky.
Kto je autorom výzvy, ktorá bola zverejnená na internete?
Mesto. Mesto, opakujem ešte raz. Ale keď oni sa poznajú tak, že si pomôžu
pri projekte, to ja nevylučujem. Pozrite sa. Tvorbou projektov je na MsÚ
poverený pán Polák. On ich robí a ak on ich konzultuje a považuje za
vhodné a má osobné kontakty… Ja tiež keď niečo potrebujem konzultovať,
tak volám trebárs prednostovi do Svidníka. Volám trebárs do Humenného,
lebo aj tam poznám ľudí a tiež nemám s nimi zmluvné vzťahy.
Spomínaný pán má však blízko k inštitúcii, ktorá sa zaoberá
podobnými rekvalifikáciami. Je to podľa vás v poriadku?

Viete čo? To sú konštrukcie, ku ktorým ja sa nebudem vyjadrovať. Mohli by
sme na každého a na všelikoho vymyslieť tie konštrukcie.
Upresním to, autorom textu, elektronického dokumentu, je pán
Mackanič. Teda nie pán Polák, ale pán Mackanič.

To tvrdíte vy.
Takže to nie je pravda?
Ja som povedal, to sú takéto konštrukcie, že by sme mohli dôjsť až ja
neviem k čomu. Čiže ja sa nebudem k tomu vyjadrovať.
Podľa vás teda ide o normálnu transparentnú súťaž
s transparentným výsledkom?

Jasné, na tom trvám. Samozrejme, že hej.
Pozn.: Po tomto rozhovore sme chceli osloviť aj M. Poláka,
vtedajšieho vedúceho odboru europrojektov. Na základe internej smernice
primátora mesta z roku 2011, ktorá zamestnancom MsÚ zakazuje poskytovať
novinárom informácie, však nebolo možné urobiť s ním osobný
rozhovor.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter