Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prednáška o tom, ako sa uzdraviť bez liekov a lekárov

V stropkovskej mestskej knižnici sa nedávno uskutočnila zaujímavá
prednáška s besedou o tom, ako sa uzdraviť bez liekov a lekárov pod
vedením Jána Zbojeka. Ten okrem tu prezentovanej knihy, Šlabikár zdravia,
vydal sedem kníh so zameraním na motiváciu, podnikanie, osobný rozvoj,
úspech a zdravie.

„V tejto knihe sa chcem s vami podeliť o svoje skúsenosti
so zdravím z pohľadu bežne mysliaceho človeka. Vychádzam z dlhoročnej
skúsenosti s vlastným zdravím, ale aj zdravotnými problémami blízkych
ľudí v mojom okolí. Ďalej z nadobudnutých vedomostí počas štúdia
rôznych smerov a odborov zaoberajúcich sa človekom, mysľou a jeho zdravím.
V žiadnom prípade nechcem fušovať do remesla lekárom a medicíne, ktorí
si vyhradzujú právo na liečenie zdravotných problémov ľudí. Nie som
vyštudovaný lekár, liečiteľ ani nechcem liečiť ľudí. Vychádzam
z toho, že: ‚Lekár lieči, človek sa uzdravuje.‘ Radšej sa zameriavam
na proces vlastného preventívneho uzdravovania organizmu človeka, jeho
detoxikácie a regenerácie,“
prezradil. V knihe Šlabikár
zdravia chce poukázať na podstatu systému zdravia. Vychádza z toho, že
každý človek sa dokáže uzdraviť sám. K tomu však potrebuje nadobudnúť
základné vedomosti o pilieroch zdravia a princípoch uzdravovania. Pri
uzdravovaní sa opiera o prírodné zákony života, ich pochopenie a
dodržiavanie. Pri zdraví sa najviac prejavuje pôsobenie zákona spätného
pôsobenia. „Najdôležitejšie je porozumieť, ako funguje
človek, jeho telo a pochopiť systém zdravia. Ak spoznáte sami seba, ľahšie
pochopíte, čo spôsobuje a vyvoláva príznaky chorôb. Potom rýchlo nájdete
optimálny spôsob, ako odstrániť tieto príčiny. Kniha vám umožní
pochopiť, aká je podstata chorôb,“
dodal Ján Zbojek.
V diskusii prezradil aj overené tipy na bolesť hrdla či iné bežné, ale aj
zriedkavejšie choroby. Zároveň ukázal, ako človek spozná, do ktorej
typológie patrí. Na základe toho vie určiť, čo je pre neho vhodné a čo
nie napríklad v životospráve.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter