Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prednáška „Ako sa nedať oklamať podvodníkom“

Výbor Denného centra pri MsÚ Stropkov v spolupráci s odborom prevencie
kriminality kancelárie ministra vnútra SR v rámci národného projektu
„Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie
kontaktných bodov pre obete,“ zorganizoval pre svojich členov ako aj
širokú verejnosť prednášku na tému „Ako sa nedať oklamať
podvodníkom“, ktorá sa uskutočnila dňa 6. novembra 2018 o 15.30 hod.
v priestoroch Denného centra, ktorej sa zúčastnilo 32 poslucháčov. Po
úvodnom privítaní predsedom výboru J. Verbom sa ujali slova PhDr. Ingrid
Doležalová a PhDr. Mário Bartko.
Prednáška spojená s besedou bola zameraná na prevenciu vzniku situácií,
pri ktorých sú starší ľudia obeťami podvodov a zneužití. Vysvetlili
prítomným, že práve seniori sú cieľovou skupinou podvodníkov. Sú pre
nich ľahko dostupnými terčmi pre ich dôverčivosť a často aj osamelosť.
Informovali o nástrahách a rizikách, ktoré na nás v seniorskom veku
číhajú takmer na každom kroku. Otvorili diskusiu v ktorej nám nechali
priestor na vyslovenie názoru a opis našich vlastných skúsenosti
s podvodníkmi.
V závere sa predseda výboru poďakoval za milé stretnutie, ktoré bolo
veľmi poučné pre obe strany, preto výbor DC pojme do svojho plánu práce na
budúci rok takéto stretnutie rozšírené aj o iné aktuálne témy.
Výbor Denného centra

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter