Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

„Predať klub za euro nebolo spontánne rozhodnutie“

<p>Alfonz Veselý sa
problematikou futbalu v meste doteraz nezaoberal a priznal, že mu táto téma
nie je blízka. Napriek tomu na poslednom rokovaní zaujal návrhom predať klub
za euro. Téme sa plánuje venovať aj v najbližšom období a svojmu
predbežnému návrhu dať aj konkrétnu podobu.

<p>„Ako správne poznamenal poslanec Brendza, je potrebné, aby
boli určené jasné kritériá. Teda že by mesto, podobne ako pri kúpalisku,
dotovalo správu štadióna. Predaj za euro isto neznamená, žeby sa z toho
mesto vyzulo. Len treba hľadať cestu, ako cez bežné a kapitálové výdavky
podporiť správu štadióna. Ak by sa do toho išlo, zvolal by som stretnutie
všetkých podnikateľov v meste a snažil by som sa ich motivovať. V tejto
chvíli mi je však ťažko vyhodnocovať, či sa to podarí. Toto je teraz pre
mňa druhotná vec. V priebehu tohto mesiaca sa stretnem s ľuďmi, ktorí do
toho majú čo povedať. Ja konkrétne nejaký písomný materiál predkladať
nebudem,“
priblížil svoj motív smerácky poslanec. Podľa
vlastných slov už nad podobným návrhom uvažoval skôr.
„Nebolo to spontánne rozhodnutie. O týchto veciach som
rozmýšľal aj v minulom roku. Pretože keď som to porovnal s inými
mestami, utvoril som si predstavu, ako funguje futbal tam a
v Stropkove,“
dodal A. Veselý.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter