Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pred cestou do niektorých exotických krajín sú potrebné očkovania

<p>Leto klope na dvere a väčšina ľudí už má konkrétnu predstavu o tom,
kde strávi tohtoročnú dovolenku. Okrem európskych destinácií stále viac
našincov navštevuje aj rôzne exotické krajiny, s čím sú spojené
určité zdravotné riziká. Týkajú sa najmä rôznych prenosných chorôb,
s ktorými sa na Slovensku bežne nestretávame. Ako nám povedala MUDr. Ingrid
Senajová, vedúca Oddelenia epidemiológie RÚVZ Svidník, u každého
cestovateľa je stupeň rizika ohrozenia zdravia individuálny.</p>

<p>Závisí od jeho zdravotného stavu, hygienickej úrovne cieľovej krajiny,
kvality využívaných ubytovacích a stravovacích zariadení, dopravných
prostriedkov a podobne. Dovolenkári bývajúci a stravujúci sa v luxusných
hoteloch sú vystavení menšiemu zdravotnému riziku, ako individuálni
turisti. <strong><em>„Pred cestou do zahraničia je dôležitá dostatočná
informovanosť o zdravotných nástrahách a znalosti, ako sa prípadným
ochoreniam vyhnúť a brániť. Jednou z možností ochrany je očkovanie. Je
potrebné začať s ním najneskôr dva až tri mesiace pred plánovaným
odchodom do zahraničia, pretože pozostáva zväčša z aplikácie viacerých
vakcín, ktoré sa podávajú v niekoľkých dávkach. Možno ho rozdeliť na
povinné, vyžadované zdravotnými úradmi príslušnej krajiny na základe
medzinárodných predpisov a odporúčané, na základe zvýšeného rizika
nákazy cestovateľa danou chorobou v oblasti pobytu,“</em></strong>
vysvetlila a upresnila, že jediným ochorením, proti ktorému je očkovanie
povinne vyžadované, je žltá zimnica (žltá horúčka). Ide o horúčkové
vírusové ochorenie sprevádzané zimnicou, zvracaním, bolesťami svalov,
krvácaním a žltačkou a prenáša sa bodnutím komára. Na Slovensku sa táto
vakcinácia najbližšie vykonáva v Stredisku pre cudzokrajné choroby a
cestovnú medicínu v Košiciach na Rastislavovej 43. Toto zariadenie vydáva
aj osvedčenie o vakcinácií v svetovom jazyku. Vyžaduje sa pri cestách do
endemických oblastí rovníkovej Afriky, Južnej a Strednej Ameriky. Vakcína
sa musí aplikovať najneskôr desať dní pred vstupom na územie štátu,
ktorý očkovanie vyžaduje. <strong><em>„Pri odporúčaných očkovaniach sa
zhodnotí celkový zdravotný stav cestovateľa, miesto pobytu, jeho charakter,
dĺžka a momentálna epidemiologická situácia danej krajiny. Ide
o očkovania proti žltačke typu A, typu B, brušnému týfusu, cholere,
záškrtu, detskej obrne, japonskej encefalitíde a besnote. Každý cestovateľ
by si mal pred odchodom overiť platnosť očkovania proti tetanu. Deti sú
očkované v rámci pravidelného očkovania v predškolskom a školskom veku,
dospelí sa preočkovávajú jednou dávkou každých desať až pätnásť
rokov,“</em></strong> vymenovala lekárka. Ako ďalej uviedla, pri všetkých
ochoreniach, ktorým je možné predísť preventívnym očkovaním platí, že
toto je významným, ale nie jediným spôsobom prevencie. Nie každé
očkovanie totiž poskytuje 100-percentnú ochranu všetkým zaočkovaným.
Riziko nákazy môže výrazne znížiť aj dodržiavanie pravidiel osobnej
hygieny a hygieny stravovania či ochrana pred hmyzom. MUDr. Senajová
poukázala aj na fakt, že naši dovolenkári stále častejšie navštevujú
oblasti, kde sa vyskytuje malária. Ide o parazitárne ochorenie prenášané
špecifickým druhom komárov, ktoré môže mať veľmi závažný priebeh
hlavne u neimúnnych ľudí. <strong><em>„Momentálne je najväčšia hrozba
ochorenia hlavne v oblastiach Afriky, Južnej Ázie, Stredného Východu,
Oceánie, Strednej a Južnej Ameriky. Pred cestou smerom na juh je preto veľmi
dôležité informovať sa u odborníkov o aktuálnom riziku malárie
v navštevovanej oblasti. žiaľ, proti tomuto ochoreniu neexistuje účinná
očkovacia látka. Spôsoby ochrany sú rôzne, žiaden z nich však
nezabezpečí nulové riziko nákazy. Najúčinnejším stále ostáva
preventívne užívanie antimalarík, vhodné je aj používanie repelentov,
sieťok proti hmyzu a nosenie svetlého oblečenia,“</em></strong> radí.
Taktiež zdôraznila význam hygieny pri pobyte v zdravotne náročnej oblasti,
ktorá je základným pravidlom ochrany pred chorobami prenášanými vodou a
potravinami. <strong><em>„Najdokonalejší spôsob zabezpečenia spoľahlivej
pitnej vody je jej prevarenie. Je dôležité používať vodu pitnú,
najlepšie v originálnom balení a do nápojov nepridávať ľad pripravený
z vody neznámeho pôvodu. Pri chôdzi naboso alebo ležaní v piesku na
plážach, kde majú voľný prístup zvieratá, taktiež hrozí riziko nákazy
parazitárnymi chorobami,“</em></strong> uzavrela MUDr. Senajová. Kto by mal
záujem o podrobnejšie informácie súvisiace s touto témou, môže sa
obrátiť na Oddelenie epidemiológie Regionálneho úradu verejného
zdravotníctva vo Svidníku, na telefónnom čísle 054/7880031, 7880026.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter