Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Prebytok samosprávy dosiahol 171 tisíc eur

<p>Vedúci finančného odboru MsÚ Ján Polák oboznámil poslancov so
záverečným účtom mesta za uplynulý rok. Príjmy samosprávy boli vlani
o 171 650,40 eur vyššie ako jeho výdaje. Mesto tak dosiahlo účtovný
prebytok.</p>

<p>Nezmenilo sa ani ratingové hodnotenie Stropkova. Od roku 2006 si udržiava
dlhodobý rating na úrovni BB+, z krátkodobého hľadiska mu prináleží
rating so symbolom S3. Na uvedené informácie reagoval poslanec Alfonz Veselý
(Smer-SD). <strong><em>„Zaráža ma, ako sme celý rok počúvali od ôsmich
poslancov a jedného novinára stropkovského týždenníka, ako mesto
neúčelne nakladá s financiami. Chcem tiež poukázať na správu
nezávislého audítora. Pýtam sa preto, k čomu slúžia reči poslancov a
novinára, ktorí svojimi posolstvami občanom hovoria, že mesto nenakladá
s financiami ako by malo?“</em></strong> otvoril diskusiu poslanec. Dušan
Prusák (ĽS-HZDS) poďakoval vedeniu mesta a vedúcemu finančného odboru, že
aj napriek ekonomicky rozkolísanému roku svoju úlohu zvládli.<br>
Pre lepšie pochopenie účtovného prebytku rozpočtu uvádzame, aká je jeho
štruktúra. Zo sumy 171 650,40 eur tvoria nevyčerpané, účelovo viazané
finančné prostriedky, sumu 28 183,34 eur a prechádzajú do aktuálneho
rozpočtu. Dôležitým údajom je schodok finančných operácií vo výške
122 933,98 eur. Zjednodušene povedané, ide o splátky úverov, ktoré je
potrebné uhradiť. Následne sa dostaneme k sume reálneho prebytku vo výške
20 533,08 eur. Tieto peniaze poputujú do rezervného fondu.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter