Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pravda o nebezpečnom kanáli v meste

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/06-kanal-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Na ostatnom mestskom
zastupiteľstve odznela od jedného z poslancov interpelácia o nebezpečnom
kanáli, ktorý je medzi poštou, obchodným domom Mier a obytným domom D1.
Písali sme o tom v minulom vydaní. Riaditeľ Služby Michal Šandrík,
ktorý sa k problému vyjadril, spomenul aj sadnutú časť asfaltu
kanalizácie za obchodným domom Mier. V oboch prípadoch, podľa jeho slov, je
za odstránenie nedostatkov zodpovedná Východoslovenská vodárenská
spoločnosť.</p>

<p><strong><em>„Na kanál som ich upozornil približne pred dvoma mesiacmi.
Sľúbili, že v najbližšej dobe sa to bude riešiť.“</em></strong>
Minulý týždeň sa k problémom vyjadrila aj Východoslovenská vodárenská
spoločnosť. <strong><em>„Na fotografii k článku (kanál) je zobrazené
prekrytie šachty na lapači tukov z objektu obchodný dom Mier, konkrétne
z prevádzky reštaurácie Delta. O bezpečnú prevádzku tejto kanalizačnej
prípojky a zároveň lapača tuku sa má starať vlastník, resp. správca
objektu, t. j. Služba. Prepadnutá časť asfaltu na parkovisku, o ktorej sa
píše ďalej v článku, je nad ďalšou kanalizačnou prípojkou taktiež
v správe Služba.“</em></strong> O vyjadrenie sme požiadali aj riaditeľa
Služby. <strong><em>„Problém prepadnutej kanalizačnej šachty, na ktorý
upozornil na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanec Stanislav
Kolcun, sme už odstránili. Prepadnutý povrch sme prekryli betónovým
panelom. Čo sa týka zalomenej časti vozovky nad kanalizáciou, o nápravu
sme požiadali Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Tá sa
vyjadrila, že problematický úsek nepatrí do ich vlastníctva, preto
prípadné opravy nie sú v ich kompetencii. V súčasnosti zisťujeme, kto je
vlastníkom kanalizácie a potom pristúpime k oprave.“</em></strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/06-kanal-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2016-02/06-kanal-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter