Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Práce na rýchlostnej ceste R4 pozastavili

<p>Čakanie obyvateľov severovýchodu Slovenska na výstavbu rýchlostnej cesty
R4 sa opäť predĺži. Ešte 8. januára zverejnila Národná diaľničná
spoločnosť, a. s., oznámenie o zrušení verejnej súťaže na vypracovanie
projektovej dokumentácie pre úseky Svidník – Lomné a Lomné –
Hanušovce n/T. Na základe rozhodnutia ministerstva dopravy sú pozastavené aj
všetky ďalšie prípravné projektové práce na spomínaných úsekoch.

<p>„V trasách je nutné realizovať štúdiu realizovateľnosti
a opätovne prehodnotiť červený a modrý variant. Pri nástupe
predchádzajúcej vlády došlo k zmene, pričom nie je preukázaná vhodnosť
modrého variantu,“
odôvodnil tento krok hovorca ministerstva
dopravy Martin Kóňa. V zosuvovom území, cez ktoré má modrý variant
viesť, totiž podľa rezortu dopravy nebol realizovaný dostatočný
geologický prieskum. Hovorca NDS, a.s., Marcel Jánošík v tejto súvislosti
uviedol, že ďalšie prípravné práce budú obmedzené až do vypracovania
tzv. štúdie realizovateľnosti, ktorá je podmienkou pri financovaní stavby
z fondov EÚ. „Jej predmetom bude vyhodnotenie
dopravnoinžinierskych a socioekonomických kritérií, posúdenie ekonomickej
efektívnosti a inžinierskogeologických rizík vedenia trasy R4. Štúdia
realizovateľnosti preukáže opodstatnenosť realizácie rýchlostnej cesty R4
v predmetnom území,“
priblížil M. Jánošík. Proces sa
teda už po niekoľkýkrát dostáva do fázy, kedy sa bude nanovo rozhodovať,
ktorý variant je najvhodnejší na realizáciu.
Rozhodnutie vyvolalo negatívne reakcie občanov, starostov i primátorov miest
v regióne severovýchodu Slovenska. Intenzita dopravy od poľsko-slovenskej
hranice smerom na juh je dlhodobo neúnosná a rýchlostná cesta by okrem
skvalitnenia infraštruktúry priniesla tomuto kraju aj nové príležitosti pre
podnikateľské prostredie. Vedenie mesta Stropkov je podľa vyjadrenia
prednostu MsÚ Ivana Klebana pre televíziu Markíza prekvapené týmto
rozhodnutím. „Pretože podľa nás zvažovanie tých
variantov
(modrého a červeného – pozn. red.)
bolo dôsledné,“ uviedol prednosta. O pozastavení
prípravy projektovej dokumentácie tunajšia samospráva nebola informovaná.
„Mesto Stropkov je presvedčené, že štúdia realizovateľnosti
preukáže opodstatnenosť dopravno-inžinierskych a socio-ekonomických
kritérií pri výstavbe R4 v modrom variante,“
dodal I. Kleban
s dodatkom, že mesto vykoná všetky relevantné kroky a bude žiadať, aby sa
realizovala výstavba R4 v plánovanej trase cez okres Stropkov.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter