Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Práce na fontáne pokračujú

L. Dubas: „Po dvoch
stretnutiach firma nakoniec uznala chybu.“

Začiatkom minulého týždňa začali práce na oprave fontány na Námestí
SNP. Rekonštrukcia bola nevyhnutná z dôvodu presakovania dlažby na telese
fontány. Mesto v rámci záručnej doby vypísalo reklamáciu voči
dodávateľovi, ktorým bola spoločnosť Skanska.

„Po dvoch stretnutiach firma nakoniec uznala chybu. Po
doporučení projektanta sme dali vybúrať celý múrik po obvode fontány,
ktorý bol odtláčaný dlažbou,“
priblížil vedúci odboru
výstavby Ladislav Dubas. Počas týždňa bol múrik odstránený a následne
firma začala s inštaláciou výstuže. „Po odstránení
poškodeného múrika sa do podkladového betónu dávajú nové železné
výstuže. Z vodotesného betónu sa urobí nový múrik, dilatačný detail a
povrchová úprava fontány hydroizolačnou hmotou.“
Čo sa
týka technológie, tá prešla kontrolou ešte dávnejšie. „Na
technológii fontány sa pracovalo, aj keď sme vedeli, že teleso má poruchu.
Po vytvrdnutí betónu a jej celkovom dokončení by už nič nemalo brániť
jej spusteniu,“
dodáva v závere L. Dubas.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter