Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Práce amatérskych umelcov hodnotil známy výtvarník Peter Kocák

<p><img src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-05.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Minulý piatok
v popoludňajších hodinách sa v mestskej knižnici uskutočnila vernisáž
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarný Stropkov 2015. Pred
pol štvrtou bola takmer celá miestnosť čitárne plná návštevníkov
všetkých vekových kategórií. Na začiatku vystúpilo spevácke duo a
nechýbala ani hra na saxofóne.</p>

<p>Počas kultúrneho programu sa rozbilo sklo na jednom z obrazov. Možno to
malo znamenať úspech a šťastie pre ďalšie ročníky. Úvodné slovo
patrilo vedúcemu Odboru školstva a kultúry MsÚ Stropkov Tiborovi Kubičkovi.
Ten medzi zúčastnenými privítal zástupcu primátora Martina Jakubova a
prednostu mestského úradu Stanislava Humeníka, ktorý spomenul, že kultúrne
stredisko je momentálne v rekonštrukcii. Verí však, že po jej skončení
budú takéto podujatia realizované práve vo vynovených priestoroch. Pozvanie
na podujatie prijal aj stropkovský rodák, známy akademický maliar Peter
Kocák, ktorý bol predsedom odbornej poroty. <strong><em>„Škola ešte
nerobí umelca. Ktokoľvek, kto ide za svojou láskou s nasadením a nepoľaví
pri ťažkostiach a neúspechoch, dosiahne nakoniec vždy to, čo
chce.“</em></strong> Aj toto zaznelo v jeho veľmi motivačnom a
inšpiratívnom príhovore. Ďalšími členmi poroty boli Helena Petríková a
Michal Bujdoš. Ešte predtým, ako sa začali vyhlasovať výsledky súťaže,
predniesol pár pekných slov aj zástupca primátora. <strong><em>„Teším
sa, že napriek tomu, aké je naše mesto malé, je v ňom toľko
talentovaných ľudí. O tom svedčí aj táto výstava. Chcel by som popriať
umelcom, aby im nikdy nechýbala inšpirácia.“</em></strong> Nasledovalo
vyhlasovanie výsledkov. Súťažilo sa v kategóriách maľba, kresba,
úžitková tvorba, plastika. Nechýbala ani cena poroty. Kamila Gemzíková
získala tretie miesto v kategórii kresba. <strong><em>„Tento obraz som
maľovala asi dva dni. Bol vytvorený pomocou techniky suchý pastel, preto mi
to išlo oveľa rýchlejšie ako inokedy.“</em></strong> Našli sa však aj
obrazy, ktoré umelci tvorili oveľa dlhšie. Jozef Šeršeň, ktorý získal
prvé miesto v jednej z kategórií sa vyjadril, že mu to trvalo asi pol roka
s dvojmesačnou prestávkou. Kresleniu sa začal aktívne venovať asi
v ôsmom ročníku. Výhre sa samozrejme potešil, aj keď ju v duchu
očakával. Po odovzdaní ocenení mali prítomní možnosť občerstviť sa,
porozprávať sa, či získať odborné rady. Za niektorých ocenených prišli
ich zástupcovia, keďže oni osobne sa, napríklad kvôli študijným
povinnostiam, nemohli vernisáže zúčastniť. Oslovili sme predsedu poroty
Petra Kocáka, aby nám o tejto vernisáži povedal viac. Spomenul napríklad,
že takéto výstavy sú veľmi užitočné. Človek má na nich možnosť
ukázať svoj talent, stretnúť sa s ľuďmi, ktorí majú podobnú záľubu.
Zároveň sa môžu navzájom podporiť, pomôcť si. Môžeme byť len radi,
že v našom meste máme toľko talentovaných umelcov všetkých vekových
kategórií. Výsledky Výtvarného Stropkova 2015 uverejníme v nasledujúcom
vydaní Stropkovského Spektra.<br>
<strong>-pet-</strong></p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-02.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-03.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-03.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-04.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-04.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-05.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-05.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-06.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-06.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-07.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-07.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-08.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-08.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-09.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-09.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-10.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-10.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-11.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-11.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-12.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-12.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-13.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-13.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-14.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-14.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-15.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-15.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-16.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-16.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-17.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-17.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-18.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-18.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-19.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-19.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-20.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-20.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-21.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-21.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-22.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-22.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-23.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-23.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-24.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-24.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-25.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-25.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-26.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-26.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-27.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-27.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-28.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-28.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-29.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-29.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-30.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-30.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-31.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-31.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-32.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-32.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-33.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-33.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-34.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-34.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-35.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-35.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-36.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-36.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-37.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-37.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-38.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-38.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-39.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-39.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-40.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-40.jpg“ alt=““
/></a></td>
</tr>

<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-41.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-41.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-42.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-42.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-43.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-03/10-vystava-43.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter