Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pozvánka na výstavu do Krosna

<p>V stredu, minulého týždňa v podvečer, sa v Regionálnom centre
kultúr pohraničia v Krosne uskutočnila vernisáž VI. klubovej výstavy
členov Stropkovského fotoklubu. Výstavu otvorila riaditeľka centra Dorota
Czastka. K návštevníkom vernisáže sa potom prihovorili organizátor
výstavy Wacek Turek, predseda SFK Anton Hričan a vedúci OŠK v Stropkove
Tibor Kubička. Ako je uvedené v slovenskej i poľskej verzii bulletinu, na
VI. klubovej výstave SFK sa predstavuje 12 členov Michal Bujdoš, Kristián
Babiar, Anton Hričan, Vlado Ivanko, Martina Kanalošová, Renáta Kasardová,
Magdaléna Koleničová, Tomáš Manduľa, Dominika Pavúková, Kamil Soóš,
Vlado Varga a Martin Rusin. Hosťovsky sa na tejto výstave predstavila aj naša
rodáčka Emilía Verbová, ktorá žije a pracuje v Košiciach, kde je
členkou fotoklubu NOVA, jedného z najúspešnejších na Slovensku.<br>
Činnosť SFK je už tradične zameraná na účasť v celoslovenskej
postupovej súťaži AMFO a to od okresného kola, ktoré má v podstate
charakter klubovej súťaže, po krajskú a následne aj celoslovenskú.
Poznamenávame, že na krajskej súťaži organizovanej pravidelne v Starej
Ľubovni naši členovia získavali popredné ocenenia najmä v kategórii
16-21 rokov, 21 rokov a starší. Našim dlhodobým cieľom je presadiť sa
aj v celoslovenskom kole a nadviazať tak na výsledky Kristiána Babjara
dosiahnuté v kategórii 16-21 rokov. Vyvrcholením našej snahy sú
výsledky z celoslovenského AMFA 2014 organizovaného v Leviciach, kde K.
Potoma a D. Ignác získali ocenenia a ďalší naši autori mali spolu
akceptovaných 13 fotografií. Ďalšou oblasťou činnosti SFK je účasť na
medzinárodných fotosalónoch „Strom“ a „Fotofórum“, ktoré sú na
Slovensku organizované dlhodobo a sú pod patronátom FIAP. Do tejto kategórie
patria aj jarné a jesenné fotosalóny BARDAF. Na uvedených výstavách
získali ocenenia A. Belovežčík, D. Ignác a V. Ivanko. Ostatní členovia
tam mali značný počet akceptovaných prác. Dôležitým klubovým ocenením
bolo získanie diplomu najlepší fotoklub na 3. fotosalóne BARDAF 2014, kde
mali naši šiesti autori akceptovaných spolu 20 fotografií.<br>
Pekným úspechom SFK je aj tretie miesto na Tatranskom mapovom okruhu TAMAPO,
ktorého prvý ročník bol 3. 8. 2014 vyhodnotený v Ružomberku
z príležitosti vernisáže výstavy členov Zväzu slovenských fotografov.
Na mapovom okruhu sa zúčastnilo spolu desať fotoklubov z Čiech, Moravy
i Slovenska. V jednotlivcoch získal 1. miesto člen SFK D. Ignác za
športovú fotografiu „Silou vôle“.<br>
Ďalšou oblasťou činnosti SFK je popularizácia fotografie formou klubových
a autorských výstav a tiež reprízou výstav z medzinárodných salónov
BARDAF a Kyjev.<br>
Okrem uvedených spolupracujeme aj s fotoklubmi z Nových Zámkov,
Ružomberka, Krosna a Odesy. S radosťou môžeme verejnosť informovať, že
individuálna aktivita Vlada Ivanka na fotosalónoch FIAP bola začiatkom roka
2015 korunovaná priznaním fotografického titulu AFIAP.<br>
Stropkovský fotoklub je azda prvý na Slovensku, ktorý priniesol fotografiu
k divákovi formou inštalácie fotografických výstav v závodnej jedálni
v TESLA STROPKOV, a.s. Verme, že táto tradícia zavedená pred štyrmi rokmi
bude ďalej pokračovať. V súčasnosti je tam napríklad výstava fotografií
Dušana Ignáca, nášho rodáka zo Svidníka. V pláne fotoklubu sú ďalšie
akcie na popularizáciu fotografie v Stropkove, napríklad verejná
prezentácia fotografií cestovateľov z potuliek po zaujímavých miestach
Európy, Afriky i Ameriky. Na stropkovskom jarmoku chceme zrealizovať už
skôr zamýšľanú prezentáciu fotografií i fotosúťaž v parku. Myslím
si, že uvedené svedčí o celkom zaujímavej aktivite činnosti fotoklubu.<br
/>
Všetci sa už tešíme na otvorenie mestskej galérie v rekonštruovaných
priestoroch spoločenskej miestnosti na OŠK, kde vznikne priestor na dôstojnú
prezentáciu výstav fotografov, výtvarníkov i ďalších umelcov. Pre
záujemcov o VI. klubovú výstavu v Krosne uvádzame, že výstava potrvá do
15. 3. 2015.<br>
<strong>Ing. Anton Hričan</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter