Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pozvanie Panny Márie z Medžugoria

Na jedenásť dňovú púť do Medžugoria, spojenú s pobytom pri mori na
Makarskej sa 13. augusta vydalo 46 pútnikov zo Stropkova, z okolia,
z blízkych aj vzdialených miest a obcí.

Zjavenia Panny Márie v Medžugori, ktoré sa začali 24. júna 1981 majú
tak ako máloktorá udalosť ohlas po celom svete. Viac ako milión pútnikov
ročne navštívi toto pútnické miesto, kde nebo zostúpilo na zem, aby
vykorenilo predsudky viery, rasy a upozornilo na nebezpečenstvo
materializmu.
Panna Mária každý deň volá mňa a volá aj Teba. Všetkých nás volá, aby
sme sa zapojili do plánu s2pásy ľudstva, ktorý zjavila už v roku 1917 vo
Fatime.
V Medžugori sme prežili štyri úžasné dni naplnené duchovným programom,
ktorý Medžugorie ponúka. Výstup na Podbrdo, s modlitbou sv. ruženca a
svedectvom vizionára Ivana, výstup na Križevac s modlitbou krížovej cesty,
návšteva Cenacola, hradu Nnacy a Patricka, nezabudnuteľný večerný program
s modlitbami za uzdravenie a adoraciami.
Naša púť sa konala v čase, kedy si cirkev pripomína sviatok
„Nanebovzatia Panny Márie“. Vtedy do Medžugoria príde oveľa viac
pútnikov ako inokedy. Nechýbali ani slovenské sväté omše v obidvoch
obradoch, ktoré spolu s inými kňazmi celebroval PaedDr. Radovan Andrejko,
PhD., ktorý bol zároveň našim duchovným sprievodcom. Touto cestou mu chcem
v mene svojom i v mene všetkých pútnikov srdečne poďakovať.
Navštívili sme aj obec Tihaljina, vzdialenú asi 30 km od Medžugoria, kde je
v kostole umiestnená socha Panny Márie ako jej najvernejšia podobizeň.
Cestou naspäť sme sa nadýchali čerstvého vzduchu pri vodopádoch.
Oddychom pri mori, v teplej vode, s mnohými atrakciami, hudbou a rybacími
špecialitami sme opäť prežili päť pekných dní. Našu púť sme ukončili
22. augusta sv. omšou na Veprici, ktorú celebroval PaedDr. Radovan Andrejko,
PhD. Je to svätyňa Panny Márie Lurdskej, ktorú založil v roku
1908 chorvátsky biskup Juraj Caric, ktorý sa inšpiroval francúzskymi
Lurdami.
Panna Mária hovorí: „Boh si vyvolil každého z Vás, aby Vás použil vo
veľkom pláne pre spásu ľudstva.“
Anna Poláková

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter