Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pozor na vodu z prameňov

<h3>V Bukovciach a Gribove
nespĺňa hygienické kritériá

V blížiacom sa letnom období ľudia pri potulkách prírodou radi
nachádzajú osvieženie v lesných studničkách či minerálnych prameňoch,
ktorých je aj v našom regióne pomerne veľa. Podľa údajov Slovenskej
agentúry životného prostredia sa v okrese Stropkov nachádza
13 minerálnych prameňov.

<p>Ide o prevažne sírne minerálne vody, ľudovo nazývané vajcovky,
nachádzajúce sa v okolí Brusnice, Stropkova, Gribova, Chotče, Kolboviec,
Tokajíka, Turian n/O., V. Hrabovca, Malej Poľany, Varechoviec a
Staškoviec.
Kvalitu tunajších vôd z prameňov, ktoré obyvatelia vo väčšej miere
využívajú na pitné účely, každoročne monitoruje Regionálny úrad
verejného zdravotníctva vo Svidníku. V tomto roku boli v našom okrese
odobrané vzorky vody z troch prameňov v obciach Gribov, Staškovce a
Bukovce. „Vodu sledujeme v tých prameňoch, na ktorých kvalitu
vody sa občania pýtali, resp. na základe našich zistení, že pramene sú
často navštevované občanmi. Vodu skúmame podľa možností RÚVZ, doteraz
to stále bolo jeden až dvakrát ročne,“
vysvetlila
riaditeľka RÚVZ Svidník Mgr. Helena Hrebeňaková.
Prameň minerálnej vody pri Gribove sa nachádza asi poldruha kilometra na
západ od obce, smerom na Olšavku. Ide o sírnu vodu – vajcovku. Ďalší
podobný prameň sa nachádza v Staškovciach za jedným z rodinných domov.
Skúmaná bola aj voda z často navštevovanej prícestnej studničky neďaleko
Bukoviec, v smere na Stropkov, pri ktorej stojí malá kaplnka.
„Vo vode prameňov Bukovce a Gribov bola prekročená najvyššia
medzná hodnota v ukazovateli koliformné baktérie. Týmto prekročením
stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v danom ukazovateli. Pre koliformé
baktérie, Enterokoky, Escherichia coli je limit 0 KTJ/100 ml. V ostatných
sledovaných ukazovateľoch boli limity splnené. Keďže voda zo spomínaných
prameňov nespĺňa limity ukazovateľov kvality pitnej vody, nie je vhodná na
pitné účely,“
informovala o výsledkoch kvality dvoch
prameňov H. Hrebeňaková. Lepšie dopadla voda zo Staškoviec. Tam neboli
prekročené žiadne z kvalitatívnych limitov a voda je vhodná na pitné
účely.
Mikrobiologické ukazovatele Koliformé baktérie, Enterokoky, Escherichia coli
patria k tzv. indikátorom fekálneho znečistenia. Pokiaľ sa vo vode nájdu
niektoré z týchto baktérií, je voda podozrivá, že prišla do kontaktu
s výkalmi či zvyškami živočíchov a môže obsahovať patogénne baktérie
a vírusy, ktoré pochádzajú z črevného traktu. Môžu vyvolať infekčné
ochorenie. „To, že voda je dlhodobo používaná a nedošlo
pritom k ochoreniu, ešte neznamená, že ide o nevýznamnú vec. Pravidelní
spotrebitelia si môžu vytvoriť toleranciu k týmto baktériám a
v prípade, že nie je oslabený ich imunitný systém, tak im pitie tejto
závadnej vody nemusí spôsobiť zdravotné ťažkosti. Horšie sú však na
tom deti, prípadné návštevy a chorí ľudia,“
upozornila
regionálna hygienička.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter