Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pozor na používanie zábavnej pyrotechniky…

Mestská polícia v súvislosti s blížiacim sa koncom roka a oslavami
Silvestra upozorňuje na platné VZN č. 2/2017 o používaní pyrotechnických
výrobkov určených na zábavné a oslavné účely na území mesta Stropkov.
Používanie takýchto pyrotechnických výrobkov je povolené len v čase od
8.00 hod. dňa 31. decembra 2018 do 3.00 hod 1. januára 2019. Inak je
používanie zábavnej pyrotechniky v Stropkove zakázané.

„Bohužiaľ, toto VZN sa porušuje už od predvianočných
dní, kedy je spustený predaj zábavnej pyrotechniky v maloobchodnej sieti.
Nepriaznivým javom je, že v najväčšej miere porušujú predmetné VZN
maloleté osoby. Pritom podľa platnej legislatívy je predaj zábavnej
pyrotechniky maloletým zakázaný. Dostanú sa k nej predovšetkým vďaka
nezodpovedným dospelým, často i vlastným rodičom,“
uviedol
náčelník mestskej polície M. Harmada a rodičov maloletých detí požiadal
o zodpovedné správanie a zabezpečenie pyrotechniky tak, aby sa k nej deti
nedostali.
„Neodbornou manipuláciou môže dôjsť nielen k ich zraneniu,
ale aj zraneniu iných osôb. Okrem toho trpia používaním pyrotechniky aj
domáce zvieratá chované v bytoch i rodinných domoch,“

povedal M. Harmada a zároveň upozornil, že hliadky mestskej polície budú vo
zvýšenej miere kontrolovať dodržiavanie predmetného VZN. Zamerajú sa
hlavne na širšie centrum mesta, Hrnčiarsku ulicu a verejné priestranstvá
medzi panelákmi. V prípade zistenia porušenia predmetného VZN môže byť
fyzickej osobe uložená bloková pokuta do výšky 33 eur, v osobitných
prípadoch až do výšky 500 eur. V prípade porušenia maloletými osobami
budú príslušníci mestskej polície zisťovať, ako sa k zábavnej
pyrotechnike dostali, informované bude aj školské zariadenie, ktoré
navštevujú.
„V závere roka budú hliadky mestskej polície vykonávať aj
kontrolu dodržiavania verejného poriadku počas osláv príchodu Nového roka
na Námestí SNP,“
dodal s tým, že je preto potrebné dbať
aj na bezpečnosť osôb a neodpaľovať zábavnú pyrotechniku na miestach, kde
sa koncentrujú väčšie skupiny osôb. Zodpovedným prístupom sa takto
predíde možným zbytočným zraneniam.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter