Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pozor na podvodné inzeráty ponúkajúce prácu v Rakúsku!

Na Obvodnom oddelení PZ v Stropkove bolo dňa 26. apríla 2018 prijaté
jedno oznámenie od občana, ktorý reagoval na pracovnú ponuku ponúkajúcu
prácu v logistickom sklade v Rakúsku bez potrebnej znalosti nemeckého
jazyka.

„Oznamovateľ mal začiatkom apríla 2018 komunikovať
s osobou vystupujúcou pod menom Dušan Kvasna, ktorej následne zaslal na
účet finančné prostriedky v sume 25 eur. Po zaslaní finančných
prostriedkov uvedená osoba už s ním prestala komunikovať. Uvedené konanie
bolo predbežne kvalifikované ako podozrenie z priestupku proti majetku podľa
§ 50 ods. 1 Zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení
neskorších predpisov,“
uviedol D. Džobaník z KR PZ
v Prešove.
Ako ďalej uvádza, v súvislosti s uvedeným prípadom, občania musia dbať
na zvýšenú opatrnosť pri podobných inzerátoch ponúkajúcich prácu
v zahraničí, najmä ak si sprostredkovateľ vopred žiada zaslanie
finančných prostriedkov.
„Občan by si mal pred zaslaním finančných prostriedkov
nejakým spôsobom overiť reálnosť ponúknutej práce, osobu
sprostredkovateľa, zistiť či už nejakým osobám sprostredkoval prácu, aké
sú skúsenosti týchto osôb a či tieto osoby reálne pracujú na ponúkanom
mieste,“
dodal.
V prípade, ak si občan nedokáže hodnoverne preveriť pravdivosť ponuky,
radšej nech na takúto ponuku nereaguje. V podobných prípadoch sa často
stáva, že identita sprostredkovateľa je vymyslená alebo zneužitá a občan
príde o svoje peniaze.
V prípadoch podvodných inzerátov je potrebné podať oznámenie na
najbližšom policajnom útvare, čo nebráni k podaniu oznámenia aj na
Slovenskú obchodnú inšpekciu.
„Z policajnej praxe však môžeme uviesť, že každý prípad
je individuálny a v minulosti policajti podobné prípady
objasnili,“
dodal v závere D. Džobanik.
Je preto dôležité byť v strehu a podľa možností postupovať podľa
odporúčaní KR PZ, pretože opatrnosti nikdy nie je dosť. Predpokladáme, že
s nástupom letnej sezóny takýchto ponúk bude pribúdať.
V prípade záujmu o prácu v zahraničí vždy dôsledne preverte
vierohodnosť ponuky, totožnosť osôb, ktoré toto zamestnanie ponúkajú a
v prípade akýchkoľvek pochybností nepodpisovať pracovné zmluvy a už
vôbec neuhrádzať žiadne poplatky, pretože seriózna firma nikdy nepýta
vyplatenie vysokých súm vopred.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter