Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pozor na nahnité ovocie

<p>V jednom
z predchádzajúcich vydaní Spektra sme informovali o krásnej úrode jabĺk
pestovateľov z kláštora redemptoristov. Výsledky svojej práce prezentovali
aj na poslednej okresnej záhradkárskej výstave. Otec redemptorista Štefan
Vasilík nás požiadal o upozornenie širokej verejnosti na nebezpečenstvo
konzumácie jabĺk i ostatného ovocia so zjavnými indikátormi začínajúcej
hniloby.

<p>„Veľa ľudí sa aj nás pýtalo, či je možné konzumovať
napríklad jablká, na ktorých sa začínajú objavovať hnedé bodky. Ide
o začínajúcu hnilobu a podľa odbornej literatúry je to veľmi
nebezpečné. Ako sa píše aj na jednej z internetových stránok, nahnité
ovocie i zelenina patria jednoznačne do koša,“
upozornil Š.
Vasilík. Doplnil, že aj niektorí predajcovia lákajú na takéto plody
nižšou cenou. Stránka www.bylinky.sk
uvádza, že kupujúci takto hazarduje so svojím zdravím. „Aj na
pohľad malé a nevinné hnedé škvrny a plesne na ovocí a zelenine môžu
celkom nebadane spôsobiť ujmu na zdraví, poškodenie pečene či dokonca
podporiť vznik rakoviny. Podľahnúť túžbe použiť napadané ovocie zo
záhradky alebo využiť výhodný nákup zlacneného sezónneho ovocia, tak
môže znamenať hazardovanie s vlastným zdravím, najmä u detí, koré
majú slabší imunitný systém. Takéto ovocie a zelenina totiž obsahujú
jedovaté látky prírodného pôvodu – mykotoxíny, ktoré sú známe aj
svojimi rakovinotvornými účinkami na organizmus. Najjedovatejšie z nich sú
aflatoxíny,“
píše autor článku na spomínanej stránke.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter