Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pozor na jarmočných vreckárov!

<p>V súvislosti so stropkovským jarmokom prijalo Okresné riaditeľstvo
Policajného zboru vo Svidníku niekoľko opatrení. Budú posilnené dopravné
hliadky na miestach, kde dochádza k dopravným nehodám, policajti budú
kontrolovať požívanie alkoholických nápojov a technický stav vozidiel.

<p>Služba poriadkovej polície sa zamerá na elimináciu krádeží,
dodržiavanie verejného poriadku, bezpečnosť osôb a majetku. Polícia
zároveň upozorňuje občanov, aby počas jarmoku venovali zvýšenú
pozornosť svojim peňaženkám, taškám a vyhli sa tak nepríjemným
dôsledkom stretnutia s vreckármi, pre ktorých je preplnené jarmočné
priestranstvo živnou pôdou na páchanie trestnej činnosti. Riaditeľ OR PZ
Svidník pplk. Ing. Peter Hájnik radí, ako eliminovať riziko spomínaných
krádeží. „Peniaze si rozdeľte na viac bezpečných miest.
Z peňaženky si vyberte osobné doklady a dajte si ich na iné bezpečné
miesto. Zvoľte si vhodnú tašku či kabelku, ktorá má niekoľko spôsobov
uzatvárania. Príručnú tašku opakovane kontrolujte pohľadom, najmä ak do
vás niekto vrazí alebo sa na vás tlačí v rade alebo v dave. Ak vás
niekto požiada o rozmenenie bankovky na drobné, buďte obozretní, môže
ísť o pascu, ktorá odláka vašu pozornosť. Neodkladajte si batožinu,
nákup ani oblečenie do vozidla, ak sa od neho vzdialite. Zapamätajte si, že
auto nie je trezor. Ak nosíte peňaženku v oblečení, vždy je treba
využiť vnútorné vrecko odevu, ktoré sa dá zapnúť. Ak vreckových
zlodejov zaregistrujete, upozornite na to predavača, ale aj
políciu.“
Ak sa aj napriek obozretnosti nepríjemnému
stretnutiu s vreckovým zlodejom nevyhnete, ohláste krádež polícii.
Predídete tým ďalším nepríjemnostiam súvisiacim napríklad so zneužitím
dokladov. Pri vreckových krádežiach nie je pre vznik trestnoprávnej
zodpovednosti páchateľa rozhodujúca výška spôsobenej škody a
páchateľovi hrozí odňatie slobody až na dva roky.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter