Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poznáme víťazov okresného kola Hviezdoslavovho Kubína

obrazekMinulý piatok sa
v priestoroch kaštieľa uskutočnila okresná súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 2010. Hlavnými organizátormi podujatia
bolo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a Odbor školstva a kultúry
Mesta Stropkov. Súťaže sa zúčastnilo 47 recitátorov z okresu Stropkov.
Ich výkony v I. kategórii hodnotila odborná porota v zložení Mgr.
Katarína Gumanová (predsedníčka), Mgr. Magdaléna Bačiková, Mgr. Antónia
Klimkovská (členovia), ktorá rozhodla o takomto umiestnení:

Poézia: 1. miesto – Eva Perátová, 2. miesto – Adriána
Sodivarová, 3. miesto – Jana Oroszová a Kristián Pencák.
Próza: 1. miesto – Šimon Lukáč, 2. miesto – Samuel Gombita,
3. miesto – Soňa Babinská a Petronela Pavlíková.
Recitátorov v II. kategórii hodnotila porota v zložení Mgr. Viera
Cimbalová (predsedníčka), Mgr. Tatiana Solejová, Mgr. Mária Blichová
(členovia) a jej verdikt bol následovný:
Poézia: 1. miesto – Diana Khwaja, 2. miesto – Frederika Šlangová,
3. miesto – Kristína Kurillová.
Próza: 1. miesto – Norbert Čabala, 2. miesto – Jana Čengerová,
3. miesto – Kamila Paličková.
Výkony recitátorov v III. a IV. kategórii hodnotila odborná porota
v zložení Mgr. Daniela Hnatková (predsedníčka), Mgr. Eva Žanonyová,
PhDr. Martina Lukáčová (členovia), ktorá napokon rozhodla o týchto
výsledkoch:
III. kategória – Poézia: 1.miesto – Klaudia Petrová, 2. miesto –
Petronela Čaklošová, 3. miesto – Monika Semanová.
Próza: 1. miesto – Romana Šmilňáková, 2. miesto – Michaela
Suváková, 3. miesto – Barbora Bujdošová a Patrik Bodnár.
IV. kategória – Poézia: 1. miesto – Tobiáš Petra, 2. miesto –
Daniela Kuľbagová, 3. miesto – Lenka Čarná a Pavol Cap.
Próza: 1. miesto – Jakub Renčko, 2. a 3. miesto neudelené.
Víťazi postupujú na krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína, ktoré sa pre
I. – III. kategóriu uskutoční 23. apríla 2010 v Starej Ľubovni,
víťazi okresných kôl zo IV. – V. kategórie sa stretnú 29. 4. 2010 na
krajskom kole vo Svidníku.

obrazek obrazek obrazek obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter