Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poznáme víťazov fotografickej súťaže AMFO 2019

Zastúpenie na tejto
fotografickej výstave majú tri okresy – Stropkov, Svidník a Prešov.
Hlavnými organizátormi súťaže AMFO 2019 je Prešovský samosprávny kraj,
Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku a mesto Stropkov. Prítomní bol
podpredseda PSK M. Jakubov, riaditeľka POS vo Svidníku M. Pajzinková,
členovia BARDAFU, bardejovské zoskupenie BARDFA, členovia fotoklubu Poprad,
členovia prešovského fotoklubu 5,6. Nechýbali ani predseda poroty I. Šimko
a člen poroty J. Tkáč.

„Teší ma stále narastajúci záujem autorov o čiernobielu
fotografiu, či návrat k nej. Spracovanie tém a námetov pre čiernobielu
fotografiu pomáha pri niektorých žánroch, ako portrét, živá fotografia,
reportáž krajín a pod., kde vnímame hlavne dej, akciu, či návaly tvarov,
ktoré nepotrebujeme pri pôsobení farieb,“
povedal I.
Šimko.
Dodal ešte, že pri rozhodovaní o udelení cien porota postupovala spôsobom,
že prihliadala aj k celkovej predloženej kolekcie jednotlivých autorov.
Brala sa do úvahy systematická práca, či spôsob tvorby.
„Je troška škoda, že sa prestala využívať kategória
multimediálnej prezentácie vo všetkých okresoch. Verím, že sa to v tomto
roku rozbehne. Je to príležitosť autora ukázať systematickosť svojej
práce na zvolenú tému,“
uviedol a všetkým autorom,
priaznivcom fotografie i všetkým ľuďom zaprial, nech nám dobré svetlo
svieti v správnom čase, na správnom mieste.
O slovo následne požiadala riaditeľka POS vo Svidníku M. Pajzinková,
ktorá vyjadrila radosť z toho, že sa všetky regionálne kolá fotografickej
tvorby z roka na rok robia v našom okrese, v našom regióne a že sa
Svidníčania i Stropkovčania dohodli usporadúvať túto súťažnú výstavu
na jednom mieste. V okrese Stropkov sa v tomto ročníku zapojilo 18 autorov
s 97 fotografiami. Nasledovalo ocenenie autorov víťazných fotografií,
ktorými v okrese Stropkov sú:
I. skupina do 16 rokov:
Kat. ČB fotografia: cena Sofia Jakubová a čestné
uznanie Gabriela Soóšová
Kat. farebná fotografia: cena Gabriela Soóšová a
čestné uznanie Sofia Jakubová
II. skupina do 21 rokov:
Kat. ČB fotografia: cena Ľuboslav Hmurčík
Kat. farebná fotografia: cena Radoslava Surmanková a
čestné uznanie Zuzana Čintalová
III. skupina nad 21 rokov:
Kat. farebná fotografia: 1. Magdaléna Koleničová,
2. Anton Hričan, 3. Vladimír
Ivanko,
čestné uznanie Emília
Verbová

Kat. ČB fotografia: 1. Anton Hričan,
2. Magdaléna Koleničová, 3. Vladimír
Ivanko,
čestné uznanie Viktória
Bačová.

Kat. cykly a seriály: cena za seriál – Emília
Verbová

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter