Poznáme termíny talentových skúšok

<p>Piatok 1. február 2013 bol posledným dňom na zverejnenie presného
termínu prijímacích skúšok a plánovaného počtu prijímaných žiakov pri
odboroch stredných škôl, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností,
zručností alebo nadania. Túto povinnosť vo vzťahu k talentovým
prijímacím skúškam ukladá riaditeľom školský zákon.

<p>žiaci, ktorí majú záujem o takéto štúdium, musia do 20. februára
2013 odovzdať riaditeľovi svojej základnej školy vyplnené prihlášky
najviac však na dve vybrané stredné školy alebo dva odbory vzdelávania tej
istej školy. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášky na stredné školy
do konca februára.
Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr
päť dní pred termínom ich konania. Samotné prijímacie skúšky sa
uskutočnia v období od 25. marca do 15. apríla 2013, pričom konkrétny
termín skúšok si určuje každá škola. V prípade tanečných
konzervatórií a gymnázií so zameraním na šport ide aj o overovanie
zdravotnej spôsobilosti uchádzačov.
Výsledky škola zverejní do troch dní odo dňa konania. V prípade, že
žiak nebol prijatý na takéto štúdium, stále má možnosť podať si
ďalšie dve prihlášky na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania
tej istej strednej školy v aprílovom termíne.
Michal Kaliňák, hovorca ministra

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter