Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Poznáme osobnosti a najlepšie produkty cestovného ruchu Prešovského kraja

<h3>Prešovský kraj ocenil významné osobnosti aj novinky
v cestovnom ruchu</h3>

<p>Ocenenie za celoživotný prínos získali František Odložilík a Norbert
Frank, ktorí v cestovnom ruchu Prešovského kraja pôsobia viac ako
polstoročie. Odborná porota tiež vybrala trojicu najlepších produktov a
osobnosti zo sféry vzdelávania a podnikateľskej oblasti. Ocenenie Osobnosť
cestovného ruchu a Naj produkt cestovného ruchu Prešovského kraja organizuje
už po druhý raz Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod
Slovenska v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom. Z nominácií,
ktoré zasielala široká verejnosť, vybrala víťazov odborná porota
zložená zo zástupcov samosprávy, podnikateľskej sféry, školstva, SACR,
Prešovského samosprávneho kraja a KOCR Severovýchod Slovenska.</p>

<p><strong>Ocenenie za celoživotný prínos</strong><br>
Za celoživotný prínos v oblasti CR budú udelené dve ocenenia. V minulom
roku ocenenie získal chatár Peter Petras. „Tentoraz porota vybrala dve
osobnosti, Františka Odložilíka a Norberta Franka, ktorí svojou prácou,
dosiahnutými výsledkami a nespornými profesijnými aj osobnostnými kvalitami
sú silným príkladom pre ďalšie generácie ľudí pôsobiacich
v rozličných oblastiach cestovného ruchu,“ uviedol Martin Janoško,
riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska. František Odložilík (90) pôsobil
v cestovnom ruchu od svojich 20 rokov. Je známy ako uznávaný odborník na
hotelierstvo a gastronómiu, ktoré výrazne rozvíjal najmä v tatranskom
regióne. Pôsobil ako riaditeľ hotelov vo Vysokých Tatrách a Poprade,
v zahraničí ako riaditeľ Slovenskej koliby v Montreali, bol riaditeľom
zastúpenia Čedoku v Zurichu. Aktívne tiež pracoval ako horský vodca,
lyžiarsky tréner a cvičiteľ.<br>
Norbert Frank (72) je v regióne Severného Spiša považovaný za „Otca
cestovného ruchu“. Svoj život zasvätil rozvoju cestovného ruchu,
predovšetkým v oblasti gastronómie a hotelierstva, výrazne prispel aj
k propagácii regiónu doma i v zahraničí. Spojením tradícií, kvality a
pozitívnym prístupom k zákazníkovi vytvoril v Starej Ľubovni
vyhľadávaný salaš, ktorý hostí bežných zákazníkov aj štátne
návštevy, diplomatov a pod.<br>
<strong>Vzdelávanie v oblasti cestovného ruchu</strong><br>
Osobnosťou cestovného ruchu za rok 2015 v oblasti vzdelávania je profesor
René Matlovič. Ako dlhoročný geograf prispieva k rozvoju cestovného ruchu
pedagogickou a odbornou činnosťou, čím ovplyvňuje dianie v cestovnom ruchu
a regionálnom rozvoji. V neposlednom rade prispel k propagácii kraja aj ako
rektor Prešovskej univerzity a na množstve stáží a ciest po celom svete.<br
/>
<strong>Podnikanie v cestovnom ruchu</strong><br>
V kategórii podnikanie v CR získala ocenenie Silvia Holopová, riaditeľka
Boutique hotela Hviezdoslav v Kežmarku. Bývalá dlhoročná riaditeľka
hotelovej akadémie spojila pri budovaní hotela lásku k histórii,
architektúre a kvalitným službám. Vybudovaním hotela prispela k záchrane
historických budov v centre Kežmarku.<br>
<strong>Trojica najlepších produktov</strong><br>
Odborná porota rozhodla o trojici najlepších produktov cestovného ruchu
v Prešovskom kraji za rok 2015. Sú nimi Objavovanie Prešova 2015, projekt
Tatry v pohybe a vodný svet Aquaruthenia vo Svidníku. Objavovanie Prešova
prebieha pod záštitou mesta Prešov každý druhý víkend. Pútavou formou
predstavuje návštevníkom zaujímavosti mesta a okolia podľa zvolenej témy.
Podujatia sú známe aj netradičnými témami, ktoré lákajú mnoho
návštevníkov všetkých vekových kategórií (slobodomurársky Prešov,
nočný židovský Prešov, jezuiti v meste, americký sen Michala Bosáka
atď.). V roku 2015 objavovalo Prešov okolo 1900 návštevníkov.<br>
Projekt Tatry v pohybe vytvoril v tatranskom regióne pestrú ponuku
športových aktivít. Spojil miestne športové kluby, ubytovateľov a
organizácie, ktoré spolu vytvárajú komplexný produkt pre turistov
i domácich. Okrem podujatí projekt obsahuje aj značenie bežeckých a nordic
walking tratí tatranského regiónu. Komplex letného kúpaliska a
celoročných bazénov s wellness Aquaruthenia Svidník je príkladom rozvoja
produktov cestovného ruchu v regióne so silným, ale zatiaľ málo
využívaným potenciálom. Z nedokončenej plavárne, ktorá chátrala vedľa
letného kúpaliska vyše dvadsať rokov, vzniklo wellness zariadenie
s vnútornými bazénmi. Práve v marci 2015 bol otvorený celoročný
komplex s vnútornými bazénmi a wellness, v lete prepojený s vonkajším
vodným areálom, športoviskami a kempom. <strong><em>„Sme radi, že aj
v tomto ročníku ocenenia nám prišlo množstvo nominácií. Vyberali sme
z pestrej ponuky osobností a produktov. Veríme, že budú inšpiráciou pre
ďalších a satisfakciou pre ocenených,“</em></strong> dodal Martin
Janoško.<br>
Súčasťou ocenenia Najlepší v cestovnom ruchu je online anketa, v ktorej
si verejnosť vyberá najlepšie kultúrne, informačné, ubytovacie a
reštauračné zariadenia a zamestnancov CR. Hlasovanie trvá do polnoci
14. januára 2015. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa uskutoční
28. januára 2016 na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF
Slovakiatour v Incheba Expo v Bratislave v expozícii Prešovského kraja.
Ocenenia pre osobnosti vytvoril umelecký kováč Michal Kačmár.<br>
<strong>Mgr. Barbora Čechová, marketing/PR, KOCR Severovýchod
Slovenska</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter