Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poznáme mená víťazov medzinárodnej súťaže Betlehemy očami detí 2017

Medzinárodnú výstavu BETLEHEMY OČAMI DETÍ, ktorá bola verejnosti
sprístupnená od 13.decemrbra minulého roka, organizuje každoročne Mesto
Stropkov – odbor školstva spolu s odborom kultúry Starostwo powiatowe
v Krosne. O zaujímavé spracovanie betlehemov nebola núdza v žiadnom
z predchádzajúcich ročníkov, rovnako to bolo v tomto – 12.ročníku
tejto medzinárodnej súťažnej výstavy. Predstaviť svoje betlehemy sa
v tomto ročníku rozhodli žiaci základných škôl v meste a okrese, CZŠ
sv. Petra a Pavla, klienti Domu sociálnych služieb v Stropkov, Komunitné
centrum v Stropkove a žiaci z poľských škôl. Spolu sa do súťaže
zapojilo 42 detí zo slovenskej a 6 z poľskej strany. Odborná porota
v zložení Klára Gombárová (predseda), Anežka Madzinová a Domicián
Križanovský (členovia) ocenila najmä z roka na rok kvalitnejšie
spracovanie betlehemov, originalitu a kreativitou súťažiacich. V Historickom
múzeu v poľskom mestečku Dukla sa vyhodnotenie konalo 8. januára 2018, kde
získali naši účastníci popredné umiestnenia, v Stropkove udeľovanie
ocenení vo vestibule kultúrneho strediska prebehlo minulý týždeň.
V jednotlivých kategóriách porota udelila tieto ocenenia.
1. kategória:
I. miesto: Teodor Bujdoš – ZŠ Chotča
II. miesto: Vanesa Žanonyová – ZŠ Mlynská Stropkov,
Tobias Žanony – ZŠ Mlynská Stropkov
III. miesto: Štefan Drobňak – CZŠ Stropkov, Fabián
Žemlička – ZŠ Mlynská Stropkov
2. kategória:
I. miesto: Samuel Zapotocký – ZŠ Mlynská Stropkov
II. miesto: Jakub Pan – ZŠ Mlynská Stropkov
III. miesto: Kristína Vargová – ZŠ Mlynská Stropkov
3. kategória:
I. miesto: Jozef Čonka – Komunitné centrum Stropkov,
Izabela Gargasz – Gimnazium w Komborni
II. miesto: Laura Czapor – Szkola Podstawova w Komborni
III. miesto: Amelia Czapor – Szkola Podstawova w Komborni
Čestné uznanie: Veronika Krupa – Gimnazium w Komborni,
Michal Boczar – Szkola Podstawova w Komborni, Blazej Surmair – Gimnazium w
Komborni
4. kategória:
I. miesto: Martin Žolna – DSS Stropkov
II. miesto: Jaroslav Majerník – DSS Stropkov
III. miesto: Ján Širák – DSS Stropkov
Cena poroty: Karolína Komišáková – ZŠ Mlynská
Stropkov
Oceňovania v Poľsku sa zúčastnili:
1. Teodor Bujdoš – ZŠ Chotča
2. Martin Žolna – DSS Stropkov
3. Štefan Drobňák – CZŠ sv. Petra a Pavla
4. Jakub Pan – ZŠ Mlynská
5. Tobias Žanony – ZŠ Mlynská
6. Jozef Čonka – Komunitné centrum, Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter