Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Požičiavame si aj v tomto roku

<p>Stav dlhu mesta ku koncu uplynulého roka bol 1 218 113 eur. Na poslednom
rokovaní zastupiteľstva poslanci schválili prijatie krátkodobého
kontokorentného úveru vo výške 150 tis. eur a mesto si v tomto roku
plánuje požičať ďalších 83 tisíc na splátku za III. etapu námestia.
Dlh mesta by mal potom dosiahnuť 1 451 113 eur. V súčasnosti sa PPP
projekty nezarátavajú do celkového dlhu miest a obcí. Medzirezortným
pripomienkovým konaním však prešiel návrh Ministerstva financií, podľa
ktorého by sa aj financie z verejno-súkromného partnerstva zarátali do dlhu
samospráv. V takom prípade by zadlženosť Stropkova dosiahla minimálne
2,451 mil. eur.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter