Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pozemok pri bývalom internáte predajú Stavoinveste a Euroeduce

<p>Svidnícka neziskovka Euroeduca a dunajskostredská stavebná firma
Stavoinvesta napokon získajú pozemok pri bývalom internáte SOUP. Jeho predaj
schválili poslanci Zastupiteľstva PSK na svojom poslednom zasadnutí. Stalo sa
tak až na tretí pokus, keďže pôvodné dva návrhy na odpredaj v minulom
roku neprešli potrebnou väčšinou hlasov.</p>

<p>Dôvodom bola nízka cena za parcelu, na ktorú upozornil stropkovský
poslanec Martin Jakubov. Kraj chcel predávať za 17,45 eur/m<sup>2</sup>,
resp. 22,15 eur/m<sup>2</sup>, spolu za 42 256,70 eur. <strong><em>„Ide
o lukratívne pozemky v centre mesta. Len neďaleko, na ulici Jilemnického
pri nemocnici, predávalo mesto pred pár rokmi meter štvorcový za
25 eur,“</em></strong> upozornil v novembri minulého roka krajský poslanec
a cenu preto navrhol zvýšiť na 25 eur. Kraj by tak z predaja získal
o 8200 eur viac. Aj vďaka jeho iniciatíve napokon predaj za nižšiu cenu
poslanci neschválili.<br>
V januári tohto roka sa na Úrade PSK uskutočnilo rokovanie medzi
spomínanými spoločnosťami a vedením krajskej samosprávy. Kupujúci prišli
s kompromisným návrhom o zvýšení pôvodnej ceny za pozemky. Za
2020 m<sup>2</sup> ponúkli jednotných 23 eur/m<sup>2</sup>, teda spolu
46 460 eur (o 4203,30 eur viac ako pôvodne). <strong><em>„Bol to
kompromisný návrh aj v tom, že s navýšením ceny prišli tentoraz
kupujúci. Pritom ešte koncom minulého roka na podobný návrh zo strany PSK
neboli ochotní pristúpiť. Aj keď oproti môjmu návrhu</em></strong> (25
eur/m<sup>2</sup> – pozn. red.) <strong><em>kraj získa o štyritisíc eur
menej, bolo by zbytočné sa kvôli tomu naťahovať do konca volebného
obdobia. Mojou snahou bolo zreálniť cenu za pozemok a to sa aj sčasti
podarilo. Podľa mňa to malo zmysel, pretože sme sa dostali bližšie
k očakávanej cene,“</em></strong> zhrnul M. Jakubov. Pozemok, ktorý
krajská samospráva vedie ako prebytočný, napokon predajú za 46 460 eur
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kupujúci plánujú v bývalom
internáte vybudovať nové byty a obchodné priestory.</p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter