Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pozemná komunikácia spájajúca obec Bžany s Valkovom je pre obecný rozpočet príliš veľkým bremenom

Cesta prechádzajúca
obcou Bžany, ktorou prichádzajú turisti k vodnej nádrži Domaša a ktorá
je jediným prístupom do rekreačných stredísk Valkov a Tíšava, má vysoký
dopravný význam najmä pre rozvoj cestovného ruchu na území
Prešovského kraja.

„Cesta z obce Bžany v smere na Valkov je naozaj v úbohom
stave. Kontrolovaná bola aj pracovníkmi z odboru životného prostredia. Je
naozaj otázne, kedy sa vplyvom nepriaznivého počasia, či iných
klimatických podmienok prepadne, či zvezie celá vozovka. Ak o tom nebudeme
hovoriť, problém s touto pozemnou komunikáciou sa
nevyrieši,“
uviedol starosta obce Bžany L. Vrábeľ.
„V záujme účelného a bezpečného realizovania cestnej
premávky v danej lokalite, bola medzi SÚC PSK a obcou Bžany 25. januára
uzatvorená Dohoda o spolupráci, ktorej hlavným účelom je nájsť správne
legislatívne nástroje smerujúce k tomu, aby bola obec od týchto vysokých
nákladov aspoň čiastočne odbremenená a pokiaľ to možné nie je, nájsť
alternatívne možnosti, ako poskytnúť potrebnú mieru súčinnosti pri
údržbe danej komunikácie,“
informovala hovorkyňa PSK L.
Heilová a dodala, že na základe uzatvorenej Dohody o spolupráci s obcou
Bžany, SÚC PSK predloží všetky potrebné podklady do jednej
z najbližších komisií dopravy pri Zastupiteľstve PSK, aby ako poradný
orgán Zastupiteľstva PSK zaujala stanovisko k ďalšiemu postupu vo vzťahu
k tejto pozemnej komunikácii s prihliadnutím na dôsledky, ako sú
zvýšenie nákladov Prešovského samosprávneho kraja ako jej budúceho
vlastníka na jej údržbu, príp. na opravu či rekonštrukciu.
„Prešovský samosprávny kraj, ako zriaďovateľ SÚC PSK, má
záujem aj v iných strategicky a polohovo významných turistických cieľoch
obdobne postupovať v rámci kraja. Cieľom tohto strategického plánu je
zlepšiť a zjednodušiť podmienky dopravného spojenia obyvateľov
s významnými turistickými centrami v danej lokalite s pozitívnym vplyvom
na ekonomiku a kultúru,“
uviedla L. Heilová.
Podľa starostu obce Bžany SÚC PSK ponúka ideálne riešenie situácie.
„Ak by poslanci v zastupiteľstve PSK tento prevod schválili,
veľa vecí by sa mohlo vyriešiť. Bolo by tiež vhodné vymeniť
zvodidlá,“
myslí si L. Vrabeľ a dodáva, že práve
spomínaná riešenie pozemnej komunikácie v dĺžke takmer 6 km je pre neho
prioritou číslo jeden, pretože je pre obecný rozpočet príliš veľkým,
zaťažujúcim bremenom.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter