Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pozemky v centre predajú dvom vopred vybraným uchádzačom

Jedným z obsiahlejších materiálov minulotýždňového zasadnutia
mestského zastupiteľstva bolo schvaľovanie prevodov nehnuteľností vo
vlastníctve mesta.

Poslanci postupne odsúhlasili predaj menších mestských pozemkov a
nebytových priestorov v Dome služieb i bývalých detských ambulancií na
ulici Hlavnej. Ceny za štvorcový meter sa pohybovali podľa umiestnenia
jednotlivých prevádzok od 7 tis. do 16 tis. korún (najdrahšie boli
prevádzky vo východnej časti Domu služieb na prízemí). Schválený bol aj
predaj rekreačnej chaty v Petejovciach (1,8 mil. Sk), o ktorú prejavila
záujem skupina poľských podnikateľov. Poslanci odobrili aj predaj 23 bytov
terajším nájomníkom bytovky F2/2 na ulici Chotčianskej.
Do prevodov nehnuteľností bol dodatočne zaradený aj bod o predaji pozemkov
pod plánovanú výstavbu polyfunkčných domov na námestí. Ide o štyri
objekty, ktoré vyrastú vedľa budovy Úradu práce, na mieste terajšej
cukrárne Bardula Mustafajiho. „Mesto chce začať výstavbu
námestia a prvým krokom bude výstavba týchto polyfunkčných domov.
Výstavba bude realizovaná prostredníctvom súkromných investorov s tým,
že jeden polyfunkčný dom ostane vo vlastníctve mesta. Mesto chce, aby bola
výstavba koordinovaná, to znamená, že aj stavebné povolenie bude robené
jednotne pre všetky polyfunkčné domy a mesto bude mať záujem na tom, aby
výstavba prebiehala jednotne. Začať by sa malo v priebehu
júna,“
informoval poslancov prednosta MsÚ Metód Burák.
Pozemok pod prvý dom prejde na základe zámennej zmluvy do vlastníctva B.
Mustafajiho. Ďalší dom postaví na vlastné náklady mesto, s tým, že
v budúcnosti ho ponúkne na predaj buď majiteľom nehnuteľností na
námestí, ktoré majú byť asanované alebo iným záujemcom. Zvyšné dva
pozemky vo výmere 2×107 m2 sa mesto rozhodlo predať dvom priamo vybraným
spoločnostiam – ACTA SK, s.r.o. a Antéria, s.r.o. Majiteľkou prvej
eseročky je Ing. Ľubica Motyková, druhá spoločnosť patrí Valérii
Dzurjaninovej. Cena za štvorcový meter bola stanovená na 1 000 korún.
Jaroslava Prokopoviča (SDKÚ-DS) zaujímalo, prečo bol tento bod predložený
do zastupiteľstva až dodatočne a poslanci sa s ním nemohli oboznámiť
skôr. Prednosta MsÚ vysvetlil, že bolo potrebné počkať na schválenie
územného plánu zóny centra mesta. „Materiál bol hotový až
tento týždeň, preto sme to nestihli dať do materiálov,“

uviedol M. Burák. Aj tento prevod poslanci jednomyseľne schválili.

obrazek

Komentár

Napriek tomu, že predaj mestských pozemkov vopred vybraným
uchádzačom je na Slovensku bežný jav, je potrebné dodať, že podobné
prevody sú rôznymi mimovládnymi organizáciami či občianskymi iniciatívami
často kritizované. Aj keď v našom prípade ide o možno zanedbateľných
niečo vyše dvesto štvorcových metrov, vedenie mesta malo v záujme
transparentnosti predaja i postavenia všetkých podnikateľov na jednu
úroveň vyhlásiť dražbu na lukratívne pozemky v centre. Argument, že
plánovaná výstavba je „všeobecne známa verejná správa“ (ako
v rozhovore povedal prednosta MsÚ) a požiadať o výstavbu mohol ktokoľvek,
neobstojí. Takisto aj tvrdenie, že chceli zabrániť tomu, aby pozemky skúpil
jeden podnikateľ (na vysvetlenie: mesto sa obávalo, aby domy na námestí
nestaval podnikateľ, ktorý už viacero nehnuteľností v širšom centre
vlastní). Ako pozitívny príklad v tomto smere môžeme uviesť krok MsÚ
v Rožňave, kde sa nedávno rozhodli stavebné parcely predávať
prostredníctvom dražby.

Napriek tomu, že rozhodnutím o priamom predaji k žiadnemu porušeniu
zákona nedošlo a všetko prešlo riadnym schvaľovacím procesom, vzniká tu
priestor na rôzne dohady a podozrenia, čo vedeniu mesta na dôvere rozhodne
nepridáva.

Zarážajúce je aj to, že primátor mesta Peter Obrimčák po
zastupiteľstve podráždene odmietol pre Spektrum vysvetliť proces výberu
budúcich majiteľov polyfunkčných domov. Treba zdôrazniť, že našim
cieľom je v prvom rade informovať obyvateľov tunajšieho regiónu a nie
bezdôvodne útočiť na mesto či primátora. Ten si však musí uvedomiť, že
verejnosť i novinárov v takýchto prípadoch nezaujíma súkromný názor
osoby Petra Obrimčáka, ale stanovisko primátora Mesta Stropkov.

Peter Novák

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter