Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pozdrav primátora

Vážení pedagógovia, zamestnanci škôl a školských zariadení,
ctení rodičia, milí žiaci, študenti,

dovoľte mi, aby som Vás pozdravil pri príležitosti otvorenia nového
školského roka 2019/2020. V pondelok sa otvorili brány základných a
stredných škôl v celej Slovenskej republike. Po dvojmesačnom oddychu ste
milí žiaci a študenti opäť v škole, aby ste plní elánu, síl a energie
začali plniť svoje školské povinnosti. Verím, že ste prázdniny využili
zmysluplne na oddych. Vedomosti, ktoré vám ponúkajú školy prostredníctvom
vašich učiteľov sú mimoriadnou cennosťou. Je to hodnota, ktorá Vám
pomôže k úspechu, aby ste sa nemuseli obávať o svoju budúcnosť.
Učitelia budú počas nasledujúcich dní, týždňov a mesiacov vašimi
sprievodcami.
Osobitne sa chcem prihovoriť vám milí prváčikovia, lebo v pondelok
prvýkrát prejdete bránou školy. Čaká na vás vaša nová pani učiteľka,
noví spolužiaci a kamaráti, s ktorými sa budete počas školy stretávať.
Určite nemusím pripomínať ani študentom, aký význam má v dnešnej dobe
vzdelanie pre mladých ľudí. Svet okolo nás sa rýchlo mení, očakáva
ľudí samostatných, schopných postarať sa o seba, vedieť sa rýchlo
zorientovať, vedieť použiť vedomosti, prípadne rýchlo získať nové
informácie.
Vám ctení rodičia želám, aby ste mali dostatok síl a trpezlivosti pri
výchove svojich detí a aby ste im boli oporou pri plnení nových
povinností.
Vážení pedagogickí, odborní aj nepedagogickí zamestnanci, v novom
školskom roku na nás čaká množstvo povinností, zmien, plánov, výziev a
zámerov na skvalitnenie vzdelávania v našich školách. Práve škola by
mala poskytnúť dostatok príležitostí a možností na vzdelávanie,
kultúru, šport, ale aj na zábavu, súťaže a záľuby. Verím, že
využijete vaše kvalitné vedomosti, zručnosti a moderné vyučovacie metódy
a vo výchovno-vzdelávacom procese ich budete uplatňovať.
Želám vám všetkým veľa zdravia, trpezlivosti, elánu a aby vám škola
v maximálnej možnej miere prispela k naplneniu vašich očakávaní.
JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta Stropkov

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter