Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Povinnosť účastníka škodovej udalosti

<p>V súvislosti s uplatňovaním inštitútu škodovej udalosti podľa §
64 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cestnej premávke) boli zistené skutočnosti, ktoré poukazujú na
nedodržiavanie povinnosti účastníka škodovej udalosti podľa § 66 ods.
6 citovaného zákona.<br>
Na základe týchto zistení a v záujme zabezpečenia správneho postupu
účastníkov škodovej udalosti chceme upozorniť vodičov že:<br>
1. odídenie účastníka škodovej udalosti, ktorý spôsobil škodu na
zaparkovanom vozidle (napríklad aj v prípade ponechaného písomného
kontaktu na svoju osobu na poškodenom vozidle) bez toho, aby splnil zákonom
ustanovené povinnosti účastníka škodovej udalosti, má za následok, že
predmetná udalosť v cestnej premávke nemôže byť považovaná za škodovú
udalosť. Po jej ohlásení príslušníkovi Policajného zboru bude
považovaná za dopravnú nehodu podľa § 64 ods. 2 písm. c) zákona
o cestnej premávke. Takéto konanie je porušením pravidiel cestnej premávky
závažným spôsobom podľa § 137 ods. 2 písm. c) zákona o cestnej
premávke so všetkými dôsledkami, ktoré z takéhoto konania vyplývajú.<br
/>
2. účastník škodovej udalosti, ktorý škodu spôsobil, aby využil
informačné služby nákupných centier, kultúrno-spoločenských,
športových zariadení a iných objektov kumulujúcich cestnú premávku pre
zabezpečenie vodiča k svojmu poškodenému vozidlu (napríklad
komunikačnými prostriedkami nákupného centra upovedomiť vodiča
o poškodení jeho vozidla a dostavení sa k nemu), aby mohol byť uplatnený
inštitút škodovej udalosti.<br>
<strong>plk. JUDr. Jaroslav Suvák, riaditeľ OR PZ Svidník</strong></p>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter