Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Potravinoví inšpektori uskutočnili rozsiahly test na zvyšky pesticídov

Kontrola zvyškov pesticídov v potravinách je v rámci EÚ prísne
monitorovaná. Ide totiž o látky s významnými toxickými vlastnosťami,
ktoré môžu mať negatívny dopad na zdravie spotrebiteľov. Potravinoví
inšpektori podrobili kontrolám viacero druhov potravín. V kontrolných
testoch nevyhoveli necelé dve percentá potravín. Viac ako polovica
slovenských produktov neobsahovala žiadne stopy po pesticídoch. Najväčší
koktejl pesticídov bol nameraný v čínskom goji.

„Potraviny od slovenských pestovateľov a spracovateľov
dokážeme skontrolovať ešte pred tým, ako sú vôbec distribuované do
obchodov. V prípade dovážaných produktov takúto kontrolu nad
bezpečnosťou produktov nemáme, pretože inšpektori sú odkázaní na odber
vzoriek z distribučných skladov alebo priamo z predajní, kde už do
kontaktu s potravinami prichádzajú spotrebitelia. Preferovať domáce
produkty pred zahraničnými preto vôbec nie je samoúčelné,“

podotkla vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Gabriela Matečná.
Agrorezort prísne dohliada na to, aby sa na slovenský trh dostávali
bezpečné potraviny, ktoré nie sú kontaminované nepovolenými množstvami
pesticídov a nepredstavujú tým pre spotrebiteľov zdravotné riziko. Zvyšky
pesticídov môžu zostávať nielen vo vnútri, ale aj na povrchu plodín.
Keďže v mnohých prípadoch ide o účinné látky s významnými
toxickými vlastnosťami, Európska komisia reguluje systém posudzovania a
schvaľovania pesticídov v súvislosti s ich vplyvom nielen na zdravie
ľudí, ale aj životné prostredie. Kompetencie v oblasti kontroly zvyškov
pesticídov v potravinách sú rozdelené medzi rezort zdravotníctva a
agrorezort tak, že kontrolu detskej a dojčenskej výživy zabezpečuje Úrad
verejného zdravotníctva SR a ostatných potravín Štátna veterinárna a
potravinová správa SR.
V roku 2018 bolo na prítomnosť zvyškov pesticídov testovaných
482 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny,
obilia a výrobkov z obilia, masla a slepačích vajec, detskej a dojčenskej
výživy. Inšpektori odoberali vzorky v distribučných skladoch, predajniach
obchodných reťazcov, veľkoskladov a tiež maloobchodných prevádzkach.
V prípade detskej a dojčenskej výživy bol odber vzoriek realizovaný
v lekárňach a maloobchodných prevádzkach. Niektoré vzorky potravín
pochádzajúcich z krajín mimo EÚ sa odoberali v rámci kontroly dovozu
týchto produktov na hraniciach.
V 267 vzorkách (55,4 percenta) odhalili testy jeden alebo viac druhov
zvyškov pesticídov. Vo väčšine prípadov išlo o minimálne dávky, ktoré
sa pohybovali pod povolenými množstvami. Maximálne limity pre pesticídy
prekročilo 10 vzoriek (2,1 percenta).
Problematickým z hľadiska zdravia spotrebiteľov sú nálezy viacerých
zvyškov pesticídov v potravinách z dôvodu ich možného synergického
toxického účinku. Najväčší koktejl pesticídov zložený až zo
16 rôznych druhov látok, bol nameraný vo vzorkách goji (kustovnici
čínskej) z Číny.
Zvyšných 215 vzoriek (44,6 percenta) neobsahovalo žiadne stopy po
pesticídoch. Pozitívnou správou je, že v prípade slovenských potravín
nenamerali testy žiadne zvyšky pesticídov v 55,4 percenta prípadov.
Výsledky testov ukázali, že u niektorých produktov je problematické
zistiť, odkiaľ vôbec pochádzajú. Kontroly podstúpilo 101 vzoriek
z domácej produkcie, 241 vzoriek z krajín EÚ a 129 z tretích krajín.
V 11 prípadoch bola krajina pôvodu utajená.
„Spotrebitelia musia byť povinne informovaní o krajine pôvodu
v prípade ovocia, zeleniny, mäsa, medu a olivového oleja. Ak tento údaj na
produktoch chýba, ide zásadné porušenie európskej
legislatívy,“
uviedol Milan Lapšanský, generálny riaditeľ
sekcie potravinárstva a obchodu MPRV SR.
Pozitívny výsledok priniesli kontroly detskej a dojčenskej výživy. Ani
jedna z testovaných vzoriek nebola kontaminovaná zvyškami pesticídov.
-ts-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter