Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Posviacka vojnového cintorína vo Veľkrope

Klub vojenskej
histórie Beskydy ukončil práce na najväčšom slovenskom vojenskom
cintoríne z obdobia 1. svetovej vojny v obci Veľkrop, na ploche ktorého je
pochovaných 8662 vojakov rakúsko-uhorskej i ruskej armády.

V piatok 28. septembra bol tento vojenský cintorín sprístupnený pre
širokú verejnosť. Konala sa aj posviacka tohto pietneho miesta, ktorú
vykonal Jeho Blaženosť Rastislav Arcibiskup prešovský Metropolita českých
krajín a Slovenska a prítomní boli aj ďalší duchovní otcovia.
Obnova tohto najväčšieho vojenského cintorína na Slovensku trvala od roku
2010 a podieľalo sa na nej viac ako 200 dobrovoľníkov, väčšinou mladých
ľudí, ktorý prišli z rôznych kútov Slovenska, Českej republiky, Poľska,
Maďarska, či Ukrajiny a Rumunska.
Klub vojenskej histórie Beskydy pri rekonštrukcii tohto vojenského cintorína
vychádzal z dobových nákresov a náčrtov a na jeho obnovu sa použili
prírodné materiály. Vybudovali sa chodníky, zvýraznili sa hrobové miesta a
pristúpilo sa tiež k stavbe centrálneho pamätníka, osadeniu dubových
krížov, ako aj k vybudovaniu oplotenia.
Obnovu cintorína podporilo viacero organizácii, obec Veľkrop, či
Ministerstvo vnútra SR nevynímajúc.
Súčasťou pietnej spomienky bolo aj vysadenie dvoch dubov, zneli salvy a celá
slávnosť sa niesla v duchu vzdania úcty všetkým padlým vojakom, ale aj
tým, ktorí nemalou mierou prispeli k obnove tohto vojenského cintorína.
Účastní boli významní hostia z mnohých organizácii, zahraniční hostia,
predstavitelia mesta Stropkov a mnoho iných vzácnych hostí z blízkeho
i ďalekého okolia. Samozrejme nechýbal starosta obce Veľkrop Marián
Prokopič, ako aj predseda KVH Beskydy Martin Drobňák.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter