Poštovú ulicu rozšíria v roku 2008

Jednou z naplánovaných, no nezrealizovaných investičných akcií
uplynulého roka bolo rozšírenie cesty medzi budovou pošty a lekárňou
Universa.

Na rekonštrukciu boli vyčlenené peniaze v mestskom rozpočte na rok 2007,
na jednom z posledných rokovaní mestskej rady bolo rozhodnuté, že celá
akcia sa presunie do roku 2008. S rozšírením by sa malo začať v jarných
mesiacoch. Rekonštruovať asi 30-metrový úsek miestnej komunikácie
odporúčali poslanci MsZ najmä kvôli zvýšeniu bezpečnosti a plynulosti
dopravy v inkriminovanom úseku. „Uvažovali sme nad dvoma
alternatívami rozširovania Poštovej ulice. Jednou bolo rozšírenie o 70 cm
s tým, žeby nebolo potrebné presúvať stĺpy verejného osvetlenia
nachádzajúce sa pri chodníku. Toto by však situáciu
neriešilo,“
priblížil Ladislav Dubas z Odboru výstavby
MsÚ. Mesto teda zvolilo druhú možnosť – stĺpy sa presunú smerom
k budove pošty a cesta bude rozšírená až o 1,5 metra zo súčasných
3,9 na 5,4 metra. „Rozšírenie nebude na úkor šírky
priľahlého chodníka, zmizne len zelený pás trávy. Padli návrhy, aby sa
s rekonštrukciou začalo ešte v tomto roku, napokon sme sa rozhodli, že
lepšie bude začať aj kvôli počasiu v jari. Pri rekonštrukcii bude
nevyhnutná uzávierka cesty a nebolo by dobré, aby bol tento úsek v zime
neprejazdný,“
doplnil L. Dubas.

obrazek