Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Pôstne kázne

<p>Ak je človek chorý, najprv lekár zisťuje, o akú chorobu ide. Po
zistení diagnózy určí spôsob liečenia, ktorý spočíva nie len
v užívaní liekov, ale aj v prísnej zmene životosprávy a stravy. Podobne
je to, ak je človek chorý na duši.

<p>Najmä vtedy, keď sa zamotal do zla, ktoré ho už premohlo, na ktoré si
navykol, dokonca si ho zamiloval, že už nedokáže bez neho žiť. Ako
príklad nám môže poslúžiť závislosť na drogách. Drogujúci síce vie,
že užívanie drogy je zároveň jeho existenčnou likvidáciou, avšak droga
ho už premohla a je silnejšia ako on sám. Z toho sa môže dostať len za
pomoci iných, avšak súčasne musí pozbierať zvyšky svojej vôle a
s Božou pomocou začať s neľahkou liečbou. Medzi lieky pre našu chorú
dušu a na polepšenie života v Stropkove patria už deviaty rok aj tzv.
pôstne kázne.
Je to milostivý čas, keď nám bude pri počúvaní Božieho slova pôstny
kazateľ síce pripomínať ošklivosť hriechu, ale ešte viac radosť
z víťazstva nad ním a ponúkané Božie milosrdenstvo. Sv. Pavol nás
uisťuje, že vo všetkom môžeme zvíťaziť skrze toho, ktorý nás miluje a
posilňuje. Zároveň budeme pripomínať, že najväčším pokušením
dnešnej doby je žiť život bez Boha a všetko ostatné pokladať za
dôležitejšie.
Je to už deviaty rok, čo k nám budú prichádzať vynikajúci pôstni
kazatelia, ktorí nás už vopred prosia o modlitby. V túto nedeľu k nám
príde dominikán páter Hilár z Košíc.
dekan

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter