Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Posledný mesiac na odložené dane

Pre takmer 20 000 ľudí a firiem zostáva posledná šanca na podanie
daňového priznania. Šesťmesačný odklad uplynie 2. októbra. Daňové
priznanie treba nie len podať, ale daň aj zaplatiť.

Možnosť odložiť si daňové priznanie tento rok využilo takmer 200 000
daňovníkov. Mesačný posun (do konca apríla) oznámilo cca 3 600
daňovníkov, dvojmesačný odklad do 31. mája si zvolilo 3 500
daňovníkov.
„Najdlhší možný odklad v prípade príjmov len zo Slovenska
využilo cca 169 000 daňovníkov, ktorí si odložili podanie daňového
priznania na koniec júna.

Polročnú lehotu na odklad daňového priznania mohli využiť
všetci, ktorí mali za minulý rok 2016 aj príjmy zo zdrojov v zahraničí.
Takýchto daňovníkov je cca 20 000. Pripomíname, že odložený termín
podania daňového priznania je zároveň termínom na zaplatenie
dane,“
uviedla hovorkyňa Finančnej správy SR, Patrícia
Macíková. Taktiež spolu s podaním daňového priznania je do konca mesiaca
možnosť poukázať vybranej neziskovej organizácii 2 % (3 %) z daní.
Zoznam uchádzačov nájdete na internetovej stránke www.financnasprava.sk v sekcii
elektronické služby – verejne služby- zoznamy.
Sankcie za nepodanie daňového priznania alebo nezaplatenie dane sú vo výške
od 30 do 16 000 eur.
-r-

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter