Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslední maturovali „nadstavbári“

<p>Ako poslední v meste maturovali študenti dvojročného nadstavbového
štúdia SOŠ Hlavná 6 v odboroch spoločné stravovanie a mechanizácia
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva.</p>

<p><strong><em>„Po externej a písomnej forme internej časti maturitných
skúšok absolvovali študenti praktickú časť odbornej zložky. Prvého a
druhého júna sa zúčastnili ústnej časti maturitnej skúšky, ktorá
pozostávala zo slovenského jazyka a literatúry, nemeckého jazyka a
teoretickej časti odbornej zložky. Všetci študenti úspešne zmaturovali a
svoje vedomosti si obhájili pred predmetovými maturitnými komisiami.
Maturitné skúšky prebehli bez rušivých momentov a niesli sa v príjemnej
pracovnej atmosfére,“</em></strong> informoval riaditeľ školy Daniel Soóš
a odkázal, že prípadní záujemcovia o nadstavbové štúdium
v spomínaných odboroch si môžu podať prihlášku na
sekretariáte školy.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/24-maturita-01.jpg“><img
src=“http://www.espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-06/24-maturita-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter