Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Posledné tohtoročné zasadnutie poslancov

V pondelok o 10.00 hod. sa poslednýkrát v tomto roku stretnú poslanci
mestského zastupiteľstva. Vo viacerých bodoch sa kvôli prechodu na euro
budú venovať aktualizácii všeobecnozáväzných nariadení, schvaľovaná
bude aj štvrtá tohtoročná úprava mestského rozpočtu ako aj rozpočet
mesta na roky 2009 až 2011. Vedúci Odboru školstva predloží návrh na
ocenenia mesta, ktoré budú udelené na prvom slávnostnom zasadnutí MsZ
začiatkom budúceho roka. Schvaľovať by sa mali aj odmeny vedeniu mesta.

None

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter