Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanecký prieskum v CVČ ukončia v januári

<p>V priebehu novembra začali ôsmi poslanci z klubov nezávislých a
SDKÚ-DS, KDH a SaS prieskum v ABC Centre voľného času. Podnetom pre jeho
uskutočnenie boli zistenia hlavnej kontrolórky mesta Jany Soóšovej, ktorá
v tomto zariadení odhalila niekoľko porušení zákona a vo viacerých
prípadoch poukázala na nehospodárne nakladanie s financiami za obdobie roku
2010. V januári 2012 je v ABC CVČ naplánovaná ďalšia kontrola
zameraná na plnenie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. V tejto
súvislosti poslanec Ondrej Brendza (SDKÚ-DS) oznámil, že ďalšia fáza
prieskumu prebehne v súčinnosti s hlavnou kontrolórkou. Jeho výsledky
budú prezentované na prvom pracovnom zasadnutí zastupiteľstva
v budúcom roku.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter