Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanec M. Jakubov navrhol premenovať nemocnicu

<p>K zamýšľanému zámeru na odpredaj pozemku pre rímskokatolícku cirkev a
výstavbe chrámu zaujal rezervované stanovisko poslanec Martin Jakubov (KDH).
Ako jediný sa zdržal hlasovania o predaji formou inštitútu osobitného
zreteľa. Výhrady mal k umiestneniu kaplnky a s tým súvisiacim enormným
nárastom dopravy na obmedzenom priestore. Navyše v blízkosti zariadenia, kde
majú byť umiestnení pacienti so závažnými neurologicko-psychiatrickými
diagnózami.

<p>„Ako vážny problém vnímam aj fakt, že súčasná
nemocničná kaplnka pravdepodobne stratí svoju funkčnosť. Kto si zoberie na
zodpovednosť, že ľudia hospitalizovaní v nemocnici, môžu prísť
o možnosť zúčastňovať sa na bohoslužbách? Pretože sú to často
pacienti ťažko mobilní a jedinou možnosťou, ako sa dostať do kaplnky, je
veľkokapacitný výťah. V biblii sa píše: Nechajte maličkých prísť ku
mne, a toto je presný opak,“
upozornil M. Jakubov. Podobne ako
v minulom roku pri prejednávaní návrhu na výstavbu gréckokatolíckeho
chrámu dal na zváženie prehodnotenie zámeru s cieľom vytvorenia
kláštorného zariadenia, kde by boli umiestnené rehoľné sestry starajúce
sa o pacientov.
M. Jakubov tiež navrhol, aby po zosnulom pápežovi Jánovi Pavlovi II. bola
pomenovaná stropkovská nemocnica, resp. zariadenie určené pre pacientov
s Parkinsonovým a Alzheimerovým syndrómom. „Je tu symbolika,
že choroba ktorou trpel sa spája so zariadením, ktoré tu bude vytvorené.
Skúsme preto nájsť paralelu a pomenovať tento ústav podľa velikána nielen
cirkevných, ale aj svetových dejín,“
povedal poslanec.
V následnom hlasovaní mestské zastupiteľstvo jednomyseľne zaviazalo
primátora Petra Obrimčáka, aby vstúpil do rokovania s budúcim
prevádzkovateľom špeciálneho DSS o pomenovaní tohto zariadenia menom Jána
Pavla II.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter