Poslanec M. Jakubov navrhol premenovať nemocnicu

<p>K zamýšľanému zámeru na odpredaj pozemku pre rímskokatolícku cirkev a
výstavbe chrámu zaujal rezervované stanovisko poslanec Martin Jakubov (KDH).
Ako jediný sa zdržal hlasovania o predaji formou inštitútu osobitného
zreteľa. Výhrady mal k umiestneniu kaplnky a s tým súvisiacim enormným
nárastom dopravy na obmedzenom priestore. Navyše v blízkosti zariadenia, kde
majú byť umiestnení pacienti so závažnými neurologicko-psychiatrickými
diagnózami.

<p>„Ako vážny problém vnímam aj fakt, že súčasná
nemocničná kaplnka pravdepodobne stratí svoju funkčnosť. Kto si zoberie na
zodpovednosť, že ľudia hospitalizovaní v nemocnici, môžu prísť
o možnosť zúčastňovať sa na bohoslužbách? Pretože sú to často
pacienti ťažko mobilní a jedinou možnosťou, ako sa dostať do kaplnky, je
veľkokapacitný výťah. V biblii sa píše: Nechajte maličkých prísť ku
mne, a toto je presný opak,“
upozornil M. Jakubov. Podobne ako
v minulom roku pri prejednávaní návrhu na výstavbu gréckokatolíckeho
chrámu dal na zváženie prehodnotenie zámeru s cieľom vytvorenia
kláštorného zariadenia, kde by boli umiestnené rehoľné sestry starajúce
sa o pacientov.
M. Jakubov tiež navrhol, aby po zosnulom pápežovi Jánovi Pavlovi II. bola
pomenovaná stropkovská nemocnica, resp. zariadenie určené pre pacientov
s Parkinsonovým a Alzheimerovým syndrómom. „Je tu symbolika,
že choroba ktorou trpel sa spája so zariadením, ktoré tu bude vytvorené.
Skúsme preto nájsť paralelu a pomenovať tento ústav podľa velikána nielen
cirkevných, ale aj svetových dejín,“
povedal poslanec.
V následnom hlasovaní mestské zastupiteľstvo jednomyseľne zaviazalo
primátora Petra Obrimčáka, aby vstúpil do rokovania s budúcim
prevádzkovateľom špeciálneho DSS o pomenovaní tohto zariadenia menom Jána
Pavla II.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter