Poslanec kritizoval postup pri rozpredaji Domu služieb

obrazekNa poslednom zasadnutí
mestského zastupiteľstva vystúpil s interpeláciou na vedenie mesta poslanec
Marián Bujdoš (SDKÚ-DS), ktorý sa zaujímal o problematiku predaja
nebytových priestorov v Dome služieb.

Mal výhrady k tomu, že aj napriek prijatej metodike sa celý proces
predlžuje a prípadní ďalší záujemcovia o kúpu doteraz nepredaných
priestorov doň zatiaľ nemôžu vstupovať. Pripomeňme, že vedenie mesta
ešte v roku 2007 rozhodlo o rozpredaní nebytových priestorov v
„komunále“ jeho nájomcom. Podľa umiestnenia jednotlivých nájomných
plôch bola vypracovaná tzv. cenová mapa, v ktorej bola určená cena za
štvorcový meter. Prednostne sa o kúpu mohli uchádzať nájomníci,
z ktorých mnohí túto možnosť využili a stali sa vlastníkmi priestorov.
Mnohí však na ponuku mesta nezareagovali a svoje prevádzky si naďalej
prenajímajú. M. Bujdoš uviedol, že súčasní nájomníci mali možnosť
prejaviť záujem o kúpu do konca roka 2008 a potom mali byť do procesu
rozpredaja zapojené aj tretie osoby, ktoré majú záujem o prenajímané
priestory. Dodal, že mesto porušuje vlastné pravidlá, pretože aj po
1. januári 2009 mali súčasní nájomcovia možnosť predkupného práva na
svoje priestory a tretie osoby boli vylúčené.
Vedenie mesta pripúšťa, že celý proces je komplikovanejší ako sa
očakávalo. Podľa hovorcu MsÚ je dôvodov viacero – nedostatok
prostriedkov potrebných na kúpu, žiadosti o splátkové kalendáre,
komplikácie pri získavaní úverov od bánk i fakt, že niektorí
z nájomcov napriek prejavenému záujmu i schválení predaja
v zastupiteľstve nepodpísali s mestom kúpne zmluvy. „Treba
povedať, že definované pravidlá neboli nikde na papieri. Áno, bola tu
dohoda, ktorú sme prezentovali aj navonok. Bolo to ako nepísaná dohoda a teda
sme neporušili žiadny oficiálny predpis.. Ale už keď začal proces predaja,
predpokladali sme, že to bude problém. Jedna vec je totiž schválenie predaja
v zastupiteľstve, druhá vec je realizácia kúpy. Jednoducho sa nám to
začalo komplikovať a nastal dnešný stav, ktorý sme však mohli
predpokladať. Priznávame, že sme to zle zmanažovali, Na začiatku sa mali
stanoviť presné pravidlá a mohli tak zabrániť tomu, k čomu mal výhrady
poslanec Bujdoš,“
skonštatoval I. Makó. V súčasnosti už
majú možnosť vstúpiť do procesu rozpredaja všetky subjekty a nájomcovia,
ktorí nevyužili možnosť odkúpenia svojich priestorov musia rátať s tým,
že ich prevádzky môže odkúpiť ktokoľvek. „Predkupné právo
skončilo nájomcom 15. apríla. Pokiaľ teda príde iný subjekt a bude
chcieť si kúpiť prenajímaný priestor, mesto mu vyhovie. Keď bude
záujemcov o rovnaké priestory viacero, vypíše sa verejná súťaž.
Zúčastniť sa jej budú môcť aj terajší nájomcovia, aj keď možno by
z nej mali byť vylúčení, keďže svoje priestory neodkúpili v čase, kedy
na to mali prednostné právo,“
doplnil I. Makó. Ku koncu
apríla bolo v Dome služieb predaných asi 70 % priestorov.

obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter