Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanec kritizoval postup pri rozpredaji Domu služieb

obrazekNa poslednom zasadnutí
mestského zastupiteľstva vystúpil s interpeláciou na vedenie mesta poslanec
Marián Bujdoš (SDKÚ-DS), ktorý sa zaujímal o problematiku predaja
nebytových priestorov v Dome služieb.

Mal výhrady k tomu, že aj napriek prijatej metodike sa celý proces
predlžuje a prípadní ďalší záujemcovia o kúpu doteraz nepredaných
priestorov doň zatiaľ nemôžu vstupovať. Pripomeňme, že vedenie mesta
ešte v roku 2007 rozhodlo o rozpredaní nebytových priestorov v
„komunále“ jeho nájomcom. Podľa umiestnenia jednotlivých nájomných
plôch bola vypracovaná tzv. cenová mapa, v ktorej bola určená cena za
štvorcový meter. Prednostne sa o kúpu mohli uchádzať nájomníci,
z ktorých mnohí túto možnosť využili a stali sa vlastníkmi priestorov.
Mnohí však na ponuku mesta nezareagovali a svoje prevádzky si naďalej
prenajímajú. M. Bujdoš uviedol, že súčasní nájomníci mali možnosť
prejaviť záujem o kúpu do konca roka 2008 a potom mali byť do procesu
rozpredaja zapojené aj tretie osoby, ktoré majú záujem o prenajímané
priestory. Dodal, že mesto porušuje vlastné pravidlá, pretože aj po
1. januári 2009 mali súčasní nájomcovia možnosť predkupného práva na
svoje priestory a tretie osoby boli vylúčené.
Vedenie mesta pripúšťa, že celý proces je komplikovanejší ako sa
očakávalo. Podľa hovorcu MsÚ je dôvodov viacero – nedostatok
prostriedkov potrebných na kúpu, žiadosti o splátkové kalendáre,
komplikácie pri získavaní úverov od bánk i fakt, že niektorí
z nájomcov napriek prejavenému záujmu i schválení predaja
v zastupiteľstve nepodpísali s mestom kúpne zmluvy. „Treba
povedať, že definované pravidlá neboli nikde na papieri. Áno, bola tu
dohoda, ktorú sme prezentovali aj navonok. Bolo to ako nepísaná dohoda a teda
sme neporušili žiadny oficiálny predpis.. Ale už keď začal proces predaja,
predpokladali sme, že to bude problém. Jedna vec je totiž schválenie predaja
v zastupiteľstve, druhá vec je realizácia kúpy. Jednoducho sa nám to
začalo komplikovať a nastal dnešný stav, ktorý sme však mohli
predpokladať. Priznávame, že sme to zle zmanažovali, Na začiatku sa mali
stanoviť presné pravidlá a mohli tak zabrániť tomu, k čomu mal výhrady
poslanec Bujdoš,“
skonštatoval I. Makó. V súčasnosti už
majú možnosť vstúpiť do procesu rozpredaja všetky subjekty a nájomcovia,
ktorí nevyužili možnosť odkúpenia svojich priestorov musia rátať s tým,
že ich prevádzky môže odkúpiť ktokoľvek. „Predkupné právo
skončilo nájomcom 15. apríla. Pokiaľ teda príde iný subjekt a bude
chcieť si kúpiť prenajímaný priestor, mesto mu vyhovie. Keď bude
záujemcov o rovnaké priestory viacero, vypíše sa verejná súťaž.
Zúčastniť sa jej budú môcť aj terajší nájomcovia, aj keď možno by
z nej mali byť vylúčení, keďže svoje priestory neodkúpili v čase, kedy
na to mali prednostné právo,“
doplnil I. Makó. Ku koncu
apríla bolo v Dome služieb predaných asi 70 % priestorov.

obrazek
Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter