Poslanci schválili spoluúčasť na projekte pre Rómov

<p>Minulý utorok mimoriadne zasadali
stropkovskí poslanci. Hlavnými bodmi programu bolo schválenie Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR) na roky 2013 – 2022. Ide
o 200-stranový strategický dokument, ktorý určuje hlavné smery rozvoja
územia s dôrazom na ekonomickú, sociálnu a podnikateľskú sféru.

<p>„Predkladaný materiál je čiastočnou aktualizáciou
pôvodného programu, vo väčšej miere ide ale o doplnenie nových
informácií, ktoré vyplynuli z analýzy súčasného stavu a potrieb mesta na
ďalšie obdobie,“
oboznámil poslancov predkladateľ návrhu
prednosta Ivan Kleban. V rozprave k tomuto bodu vystúpila poslankyňa
Terézia Potomová (nezávislá). Pozitívne zhodnotila zámery samosprávy
obsiahnuté v dokumente, na druhej strane však požiadala, aby sa v druhej
polovici aktuálneho volebného obdobia podarilo realizovať aspoň minimum
z nich. „Pýtam sa, ktoré z akútnych problémov ešte stihneme
vyriešiť v tomto období? Občanov trápi stav miestnych komunikácií,
chýbajúci obchvat, práve dnes mi jeden Stropkovčan povedal, že za
33 rokov, odkedy býva v bytovke sa tam neopravoval chodník. Dúfam teda, že
za najbližšie dva roky niečo z toho stihneme urobiť,“

uviedla T. Potomová. Primátor Peter Obrimčák dal slovo opäť prednostovi
s obligátnym dôvetkom, že k miestnym komunikáciám sa „v najbližšom
čase“ vyjadrí aj v médiách. I. Kleban na slová T. Potomovej reagoval,
že priestor na podobnú diskusiu bude pri najbližšom schvaľovaní mestského
rozpočtu.
Prejednávanie PHSR predchádzalo schvaľovaniu návrhu na podanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu a dobudovanie Rómskeho
komunitného centra (RKC). Mesto sa má na financovaní projektu za 205 tis.
eur podieľať sumou 10 250 eur. Túto skutočnosť kritizoval poslanec Dušan
Prusák (ĽS-HZDS). „Mesto je v situácii, kedy nemá peniaze ani
na opravu chodníkov, že tu nie sú vyhovujúce pieskoviská a na druhej strane
ideme dávať peniaze na komunitné centrum. Daňoví poplatníci sa boria
s problémami a plnia si záväzky voči mestu. Ale tým druhým, ktorí
neplatia sa budujú centrá.“
Prednosta reagoval, že
v projekte nejde len o komunitné centrum, ale aj o vzdelávanie Rómov a ich
zamestnávanie. „Napríklad spoločnosť KOVO Sipox dostane na
podporu zamestnávania 999 tisíc eur. Takisto dve ďalšie firmy zo
Svidníka,“
vysvetlil I. Kleban. D. Prusák sa následne
opýtal, načo je v Stropkove komunitné centrum, pričom dodal, že:
„nie je mysliteľné, aby bolo mesto závislé na tejto
komunite!“
I. Kleban odpovedal, že sú to ľudia, ktorí tu
majú trvalý pobyt. Ak sa to podľa prednostu podarí schváliť, projekt bude
mať pre mesto viacero efektov. Poslanci Imrich Makó (Smer-SD) a Martin Jakubov
(KDH) sa vyjadrili v podobnom duchu, že stropkovským Rómom treba dať šancu
a na druhej strane netreba všetkých hádzať do jedného vreca. Projekt má
podľa nich viac pozitív ako negatív. Zámer mesta poslanci napokon
jednohlasne schválili.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter