Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci schválili odkúpenie pozemku chaty na Valkove

Predmetom prejednávania februárového zasadania poslancov mestského
zastupiteľstva bolo aj schválenie návrhu na odkúpenie pozemku do
vlastníctva mesta Stropkov. Mesto v rekreačnej časti Domaša-Valkov vlastní
chatu, ktorá stojí na pozemku patriacom pod kataster obce Bžany. Obec Bžany
ako vlastník pozemku navrhol mestu možnosť odkúpenia časti pozemku,
s čím vedenie súhlasilo a návrh predložilo na prerokovanie poslaneckému
plénu. Pre terajších vlastníkov stavieb obec stanovila cenu na 10,00 eur za
m2. Poslanci sa s návrhom stotožnili a odsúhlasili výšku kúpnej ceny
10 eur/m2, čo pri výmere 591 m2 činí sumu 5 910 eur. Výmera tejto časti
pozemku zabezpečuje prístup ku vchodu a vstup do garáže, ale aj ako priestor
pre oddych a športové vyžitie rekreujúcich sa osôb.
Prihlásiť sa do diskusie k tomuto bodu využil poslanec Martin Jakubov.
Položenou otázkou sa zaujímal o to, kto môže chatu využívať?
„Vlastníkom chaty na Domaši je mesto ako také. Využívajú ju
odborári, ktorí spravujú Odborový zväz pri Mestskom úrade
v Stropkove,“
odpovedal primátor Ondrej Brendza. Poslanec
Jakubov následne konštatoval, že ak bude objekt využívaný len úzkou
skupinou užívateľov a nebude prístupný širokej verejnosti, napríklad
deťmi z materských škôl, žiakmi, dôchodcami alebo klientmi z domčeka a
ďalšími, vzhľadom na dosť vysokú investíciu tento návrh v takomto
znení nepodporí. „Prenájom riešia hospodári na mestskom
úrade, kto ich o prenájom požiada. Rešpektujem túto otázku, ale predmetom
tohto rokovania je odkúpenie pozemku a legalizácia toho, aby bol vlastník
stavby totožný s vlastníkom pozemku. Kto bude chatu využívať môže byť
predmetom ďalšieho jednania. Ak by sme teraz o odkúpenie pozemku
nepožiadali, obec Bžany by ho ponúklo na predaj niekomu inému za vyššiu
sumu. Týka sa to nielen mesta Stropkov, ale všetkých vlastníkov stavieb,
ktorí nemajú vysporiadané pozemky. Myslím si, že schvaľovať kúpu a
podmieňovať návrh kúpy užívaním chaty je miešanie hrušiek
s jablkami,“
vyjadril primátor. Prednosta MsÚ Stanislav
Humeník doplnil, že ktokoľvek si chce chatu prenajať, môže svoju
objednávku predložiť odborovému zväzu.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter