Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum
Vyhľadať
Close this search box.

Poslanci schválili návrh koncesnej zmluvy na rekonštrukciu kotolne K5

<p><img src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-poslanci-01.jpg“
alt=““ class=“img-left alignleft“ />Na minulotýždňovom
mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bol na programe jediný
bod – Návrh na schválenie koncesnej zmluvy a súvisiacich zmlúv na
rekonštrukciu a následnú prevádzku kotolne K5. Mesto Stropkov ju
prevádzkuje prostredníctvom spoločnosti Byhos s. r.o.</p>

<p>Bola vybudovaná pôvodne ako uhoľná v rámci technického vybavenia
školského zariadenia MŠ a DJ na ulici A. Hlinku a od roku 1996 je na ňu
napojená aj ZŠ na Konštantínovej ulici. V roku 1994 bola prestavaná na
plynovú. Technológia výroby tepla je pôvodná, staré plynové kotly ČKD
1000 sú po dobe životnosti. Teplo a teplá úžitková voda je cez
teplovodný kanál rozvádzaná do objektov Základnej školy na
Konštantínovej ulici, prislúchajúcej krytej plavárne a objektu Materskej
školy na ulici A. Hlinku. Výmena zdrojov tepla a teplej úžitkovej vody, ako
aj teplovodného kanála, je finančne náročná a v súčasnej situácii
prevádzkovateľa kotolne neúnosná. Keďže výmena zdrojov tepla vzhľadom na
ich technický stav a opotrebenie nezniesla ďalší odklad, pristúpilo vedenie
mesta k zabezpečeniu rekonštrukcie kotolne prostredníctvom koncesie.
Následne vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž, do ktorej sa prihlásili tri
firmy. Po dôslednom prehodnotení všetkých ponúk ju napokon vyhrala firma
KOOR Východ, s. r. o. so sídlom v Košiciach. Jej konateľ Anton Staško
informoval poslancov o navrhovaných riešeniach, ich výhodách, ale aj
o činnosti samotnej firmy. Ako sa uvádza v zmluve o koncesii, spoločnosť
zabezpečí komplexnú dodávku nových tepelných zariadení a ďalších
súvisiacich opatrení, pričom nevyžaduje žiadne finančné prostriedky
z rozpočtu Mesta Stropkov, zníženie tepelných strát na prepojovacom
teplovode, zvýšenie tepelného komfortu v objektoch základnej školy a
plavárne, obnovu systému vzduchotechniky v budove základnej školy, opravu
systému vzduchotechniky v budove plavárne, montáž termostatických hlavíc
na tepelné zdroje v budovách základnej školy, plavárne a materskej školy
pre optimálnu reguláciu spotreby tepla, decentralizáciu výroby a výrazné
zníženie spotreby tepla pri výrobe TÚV, nové odovzdávacie stanice tepla
v budovách základnej školy a plavárne s efektívnym spôsobom odberu
tepla, rozsiahlu výmenu pôvodných okien a dverí v objekte základnej
školy, premenu systému tepelného hospodárstva na moderný systém
s perspektívou dosahovania požadovaných úsporných parametrov, rovnomerné
platby počas celého roka, okamžitý prehľad o spotrebe tepla vo
vykurovaných objektoch, obojstranne výhodnú spoluprácu spoločností KOOR
Východ, s. r. o. a BYHOS s. r. o. Stropkov pri správe a prevádzke nových
tepelných zdrojov a pravidelné príjmy Mesta Stropkov z prenájmu priestorov
pre umiestnenie nových tepelných zdrojov. V termíne august až november
2015 je plánovaná príprava potrebnej technickej dokumentácie pre
rekonštrukciu kotolne a teplovodu, výstavba nového teplovodu pred začiatkom
vykurovacej sezóny, montáž termostatických ventilov na radiátory
v budovách základnej školy, plavárne a materskej školy pred začiatkom
vykurovacej sezóny 2015/2016, výmena podstatnej časti pôvodných okien a
dverí na budove základnej školy v závislosti od prevádzkových možností
základnej školy a klimatických podmienok, plus realizácia regulačných
opatrení v elektrických a vodovodných rozvodoch. Od septembra 2015 do júla
2016 zrealizuje firma montáž nových odovzdávacích staníc tepla pre budovy
základnej školy a plavárne a ich prepojenie do systému, opravu a nastavenie
systému vzduchotechniky v budove plavárne, uvedenie systému vzduchotechniky
v budove základnej školy do prevádzky, montáž novej technológie,
dokončenie výmeny okien a dverí na budove základnej školy, testovaciu
prevádzku novej technológie a prepojenie novej technológie do systému.</p>

<table class=“noborder“>
<tr>
<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-poslanci-01.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-poslanci-01.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td><a rel=““ title=““
href=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-poslanci-02.jpg“><img
src=“https://espektrum.sk/images/spravy-z-regionu/2015-08/32-poslanci-02.jpg“ alt=““
/></a></td>

<td></td>

<td></td>
</tr>
</table>

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter