Poslanci schválili historicky prvý programový rozpočet

Minulý pondelok sa na dvadsiatom riadnom zasadnutí stretli poslanci
mestského zastupiteľstva. Jedným zo zásadnejších bodov rokovania bolo
schvaľovanie prvého programového rozpočtu mesta.

Základom pre spracovanie takéhoto rozpočtu je strategický plánovací
dokument, ktorým by mal byť Plán hosp. a sociálneho rozvoja mesta. Ten
obsahuje víziu, poslanie zámery a ciele samosprávy, najmä z dlhodobého a
strednodobého hľadiska. Programové rozpočtovanie kladie dôraz najmä na
vzťah medzi rozpočtovými zdrojmi a dosiahnutými výsledkami. Návrh
rozpočtu na roky 2009 – 2011 je zostavený v slovenských korunách aj
v eurách. Ako uviedol vedúci finančného odboru MsÚ Ján Polák, je
potrebné ho považovať za východiskový a určite prejde zmenami
v závislosti od skutočných dosiahnutých výsledkov hospodárenia mesta za
rok 2008 a hlavne od vývoja daňových a kapitálových príjmov. Návrh
rozpočtu je pripravený ako prebytkový (+ 192 tis. Sk) a poslanci ho
jednomyseľne schválili. Kvôli prijatiu jednotnej európskej meny na Slovensku
prešli novelizáciami aj niektoré všeobecnozáväzné nariadenia mesta. Treba
pripomenúť, že v budúcom roku nedôjde k žiadnemu zvyšovaniu miestnych
daní a poplatkov za vývoz TKO a zachované ostali aj cenníky mesta za
prenájom majetku a nehnuteľností.
Poslanci na poslednom tohtoročnom zasadnutí schválili aj nomináciu
osobností na ocenenia mesta (píšeme o tom v osobitnom článku). Jedným
z bodov rokovania malo byť aj schvaľovanie odmien vedeniu mesta i samotným
poslancom. Po dohode poslancov za Smer a KDH krátko pred zastupiteľstvom sa
o odmenách napokon nerokovalo. V samom závere predstúpil pred poslanecký
zbor primátor mesta Peter Obrimčák, ktorý zhodnotil uplynulý rok, ako aj
prvú polovicu svojho funkčného obdobia. V príhovore spomenul zrealizované
investičné akcie, poslancov informoval o projektoch, ktoré boli podporené
z eurofondov a jednotlivých ministerstiev a priblížil aj vízie na
nasledujúce obdobie. „Vedenie mesta v spolupráci s vami, páni
poslanci, realizovalo v priebehu týchto dvoch rokov mnohé investičné
zámery, ktoré sme financovali predovšetkým z vlastného rozpočtu, pričom
sme úverovo nezaťažovali mestský rozpočet a na druhej strane sme sa
snažili dostať do rozpočtu mesta čo najviac dotácií a grantov. Pred nami
je ešte veľa zámerov, ktoré si vyžiadajú veľa úsilia a práce, ale
verím, že spoločnými silami sa nám to v našom funkčnom období podarí
splniť,“
uviedol v závere primátor. Posledné tohtoročné
zasadnutie ukončili poslanci slávnostným obedom.

obrazek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Zdieľať

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on skype
Skype
Share on print
Print
Share on email
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter