Týždenník občanov okresu Stropkov a okolia - ESpektrum

Poslanci schvália nového konateľa MŠK Tesla

Na mimoriadnom zasadnutí sa v pondelok o 14.00 hod. stretnú poslanci
mestského zastupiteľstva.

Prerokovávať budú dva dôležité body. Prvým bude vymenovanie nového
konateľa MŠK Tesla Stropkov s.r.o., keďže Ing. Dušan Špilár, ktorého
poslanci do tejto funkcie schválili v decembri 2007 napokon ponuku mesta
neprijal. Novým konateľom bude súčasný viceprimátor PaedDr. Michal
Lipinský. Druhým bodom rokovania bude schválenie zmeny prevádzkovateľa
reštaurácie Kaštieľ.

Facebook
Twitter
Email

Zdieľať

Facebook
Twitter
LinkedIn
Skype
Print
Email

Najčítanejšie

Najčítanejšie správy

Koronavírus

Oznamy

Newsletter